is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 11, 1937, no 1, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JANUARI 1937 No. 1

uc iief $

L ;2_ I

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSCH-IND1È . -'':r

/«v /

f ;*»— '

I 1 O

9e Jaargang //

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van NederL-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

„K ÜNANGA" BATAVIA-C.

Hel Lidmaatschap der Vereeniging bedraagt { 5. — per jaar.