is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 9, 1937, no 3, 01-01-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9e Jaargang

MAART 1937 No. 3.

Maandblad van de

NED. IND. VER. VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

Hel Lidmaatschap der Vereeniging bedraagl [ 5. — per jaar.

„KENANGA" BATAVIA-C.