is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Nederlandsch-Indische vereeniging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburgerschap, jrg 11, 1939, no 1, 01-01-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENIGINC VOOR VROUWENBELANGEN EN GELIJK STAATSBURGERSCHAP.

Eere-Presidenten:

Mevrouw M. Stibbe-Knoch,

„ S. van Overveldt-Biekart.

Hoofdbestuur :

Mevrouw H.J.V.O. Kluit-Kelder, Tandjonglaan 23, Bat.-C.

„ G. de Lfeede-Boezel, Djamboelaan 38, tel. 4215 Mejuffr. D. Draayer,

Mevrouw D. Hartelust-Boonzaiër, N. Tamarindelaan 8 Mejuffr. E. A. Ploegman,

„ S. A. de Haan,

Mevrouw L. H. G. Hoogesteger-Camman, Th. M. Röver-Hemkes,

Presidente, Secretaresse, 2e Secretaresse, Penningmeesteresse, Lid,

Lid-Propagandiste.

Afdeelingsbesturen:

Correspondentie en adresveranderingen voor de afdeelingen te zenden aan de secretaressen.

Afdeeling Batavia:

Mevrouw H.J.V.O. Kluit-Kelder,

Mejuffr. Mr. C. Leidelmeyer, Matramanweg 32a, Mr.-C. „ T. Beer, N. Tamarindelaan 10 pav., Bat.-C. „ E. A. Ploegman,

n D. Draayer, Wilhelminalaan 14 pav.

A£deeling Bandoeng:

Mevrouw W. G. Duyvené-de Wit,

„ A. M. Tan-Schepers, Hoytemaweg 4, „ G. J. Trepper-Lautenbach,

J. S. Detiger-Reijgersberg, Gr. Postweg O. 288, „ Mr. J. Hermans-Lebert,

„ D. Hardey-Koot.

Presidente, Secretaresse, Penningmeesteresse, Lid,

Bibliothecaresse.

Presidente, le Secretaresse, 2e „ , Penningmeesteresse,

Lid.

Afdeeling Soerabaja:

Mevrouw H. van der Spek - Van Santen,

Mejuffr. J. Brodhaag, Mergojosoweg 5.

Afdeeling Buitenzorg:

Mevr. A. R. Stam - Weijgers, Tjiliboetscheweg 37, „ H. van Baren- de Nobel,

„ Dra. I. E. Veenstra,

Presidente, wnd. Secr.-Penn,

Presidente. Lid.

Redactie-Commissie:

Mevrouw H.J.V.O. Kluit-Kelder,

L.H.G. Hoogesteger-Camman,

„ G. de Leede-Boezel.

Stukken, de redactie betreffende, in te zenden voor den lsten van de maand aan Mevrouw H.J.V.O. Kluit-Kelder, Tandjonglaan 23, Batavia-C.

ADVERTENTIES.

i/s pag. ƒ 2.—, y4 pag. ƒ 4.—, 1 pag. ƒ 15.— per plaatsing. Bii 12 achtereenvolgende plaatsingen 10% korting.

„ 6 „ 5% »

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Redactie van het Maandblad.