is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 1, 01-01-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 986. Een Juffrouw uit den beschaafden stand, die geschiktheid en ondervinding heeft om met zenuw-patienten om te gaan, en ook ervaren in liet huishouden is, zoekt plaatsing; 40jarigen leeftijd. Inlichtingen bij Mevrouw POSTMA, Spaarne 102, Haarlem.

N°. 987. Een jonge Dame zoekt inwoning in een aangcnamen familiekring; zij wil gaarne in de huishouding hulp verleenen en een kleine tegemoetkoming geven. Adres als boven.

N°. 988. Een Duitsche Juffrouw, bekwaam voor het huishouden, sedert verscheidene jaren hier werkzaam, zoekt eene betrekking; SO-jarigen leeftijd. Goede informatiën staan haar ten dienste. Adres als boven.

N°. 989. Een beschaafde Dame, opgewekt in den omgang, zoekt in Haarlem een werkkring, waar zij eenige uren daags nuttig kan bezig zijn, voor hulp in de huishouding of gezelschap voor een ziekelijke dame. Hoog salaris geen vereischte. Adres als boven.

N°. 990. Voor een Meisje, dat door den dood van haar vader in eigen onderhond moet vooizien, wordt een betrekking gezocht bij kinderen, of tot hulp in de huishouding of gezelschap; 23 jaar, P. G. Informaties aan bovengenoemd adres.

N°. 99 1. Voor het huishouden en voor assistentie bij kinderen bieden zich verscheidene Dames aan, van middelbaren leeftijd of jonge meisjes. Adres als boven.