is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 3, 01-07-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1011. Eene beschaafde jonge Dame, P. G., 27 jaar oud, bekend met de moderne talen en huishoudelijke bezigheden, zoekt eene betrekking als Gezelschapsjuffrouw. Dok is zij genegen om in een klein gezin de zorg voor jonge kinderen met de moeder te deelen. Zij bracht anderhalf jaar in Engeland door. Adres Mevr VAN VALKENBURG—De i,a Taille te Leeuwarden.

N°. 1042. Eene beschaafde Dame, 50-jarigen leeftijd, P. G , Hink gezond en opgeruimd en van uitstekende referentiën voorzien, zag zich gaarne geplaatst aan liet hoofd eener huishouding bij een heer of dame of tot gezelschap en assistentie in een klein gezin Adres als boven.

N°. 1043. Eene Dame van middelbaren leeftijd, verscheidene jaren aan het hoofd van een gezin werkzaam geweest, zoekt eene dergelijke betrekking, liefst in eene familie met kinderen. Ook als gezelschap van eene dame of ter verpleging van b'jaarden of zwakken zou zij zich gaarne leénen. Adres als boven.

N°. 1041. Eene beschaafde Familie, Pred.- Weduwe met twee dochters, wonende in een der buitenwijken van Nijmegen, 2 ruime kamers disponibel hebbende, had gaarne één of twee dames en pension, desverkiezende met gezellig huiselijk verkeer. Inlichtingen geeft Mejuffrouw LAGERWERFF, Gerard Noodstraat 4, Nijmegen.

N°. 1045. Eene beschaafde Dame, 85 jaar, zoekt plaatsing ter assistentie in de huishouding of voor gezelschap. Inlichtingen zijn te bekomen bij Mevrouw TELJEll, Javastiaat, 's flage.

N°. 1046. Mevrouw VAN DEN BRANDELER, Bregittejist-raat, Utrecht, vraagt eene Franscha of Zwitsersche Kinderjuffrouw P. G., van goede getuigen voorzien, bij vier kinderen, waarvan drie schoolgaande.

J