is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 5, 01-09-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1079. Eene beschaafde Dame wenscht eenige uren per dag nuttig bezig te zijn met voorlezen, gezelschap houden, wandelen of ook wel helpen in een huishouden. Adres als boven.

N°. ]080. Een Duitsche jonge Dame (Eransch sprekende) geeft van af 20 Augustus tot einde September een cursus in het Oud-Noorsch- en Oud-Hollandsch Houtsnijden, te Leiden, Delft en Den Haag. — Informaties te bekomen aan de Dépots van «Tesselschade" in genoemde plaatsen.

N°. 1081. Eene beschaafde jonge Dame, oud 23 jaar, P. G., die eenigen tijd in Engeland heeft doorgebracht, zoekt eene betrekking, waar zij de vrouw des huizes in de huishouding kan behulpzaam zijn. — Nadere informatiën geeft Mevrouw VAN VALKENBURG—De la Eaille te Leeuwarden.

N°. 1082. PEjsrsioiNr

aangeboden te Valkenburg (Ti.) voor de maand September (ook zeer aan te bevelen voor den winter) in een klein, deftig gezin; billijke prijs; gezonde lucht, schoone ligging, flinke tuin strekken tot aanbeveling vooral voor zwakken of herstellenden. Nadere inlichtingen geeft gaarne Mevrouw PLEMP—Van Boekeren, Maastricht.

N°. 1068. Eene Juffrouw, ruim 30 jaar oud, P. G., zag zich gaarne geplaatst tot gezelschap en assistentie der huishouding bij een Dame. Ook niet ongenegen tot geheele waarneming eener niet te groote huishouding. Inlichtingen te bekomen bij Mej. CASPERS en Mevr. BERGSMA. te Apeldoorn.

No. 1083. B0NNE FRANCAISE.

On désire trouver pour soigner 3 enfants une Bonne de la Suisse fran<;aise ayant deja rem pi i en llollande une fondion ana-