is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 5, 01-09-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lugue. Sadiesser par lettre avec certiiicat et photographie en indiquant les pr.-tentions i\ Madame SYIYVAIN HALM, 13 Ix-idsclicplein , Amsterdam.

N°. 1084. Eene Juffröhw, P. G., ongeveer 30 jaar oud, zoekt plaatsing als juffrouw van gezelschap of in een gezin zonder kinderen, tot bestuur van- of hulp in de huishouding; zij was èy2 jaar in eene betrekking, die zij door sterfgeval verliet. Adres Mevrouw POORTMAN—Vaillant, Schiedam.

N°. 1085. Tegen 1 Nov. wordt te Utrecht voor beschaafde datnes aangeboden : kost en inwoning met gebruik van vrije kamers, tegen overeen te komen voorwaarden. Nadere informaties te bekomen bij Mevrouw VAN DER BURCfl—Dutry van Hak ft en te Amersfoort.

N°. 1086. Yoor een ouderloos Meisje, P. G., 18 jaren oud, wordt plaatsing gezocht in een beschaafd gezin van de Evangelische richting, om als oudste dochter de vrouw des huizes in alle werkzaamheden behulpzaam te zijn. Zij heeft eene eenvoudige, goede opvoeding gehad, is zacht van karakter, heeft lust en geschiktheid voor huishoudelijk werk en kan met vertrouwen worden aanbevolen. Inlichtingen geeft Mej. LAGERWERF!1, Nijmegen.

N°. 1087. Eene beschaafde Juffrouw, P. G., 38 jaar, zag zich gaarne geplaatst aan het hoofd van een huishouden, ter verpleging eener ziekelijke dame of tot gezelschap, liefst te Rotterdam of omstreken. Adres Mejuffrouw STEWURTSZ "VAN REESEM.A, Westersingel 30, Rotterdam.