is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 7, 01-11-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1132. Eene Weduwe uit den beschaafden stand, P. G., te Leiden, heeft eene niet zeer groote kamer met alkoof disponibel, die zij tegen billijke, nader te bepalen .voorwaarden, met kost en huiselijk verkeer wenscht te verhuren tegen November aan eene Dame (onderwijzeres bijv.); is ook genegen een kind bij zich op te netnen, dat eene school te Leiden moet bezoeken. Informaties geeft Mej, A. SOHOLTEN, Rapenburg 67, Leiden.

N°. 1133. Een beschaafde jonge Dame, 23 jaar oud, zoekt plaatsing als Gezelschapsjuffrouw, is niet ongenegen ook in het huishouden behulpzaam te zijn. Adres Mevrouw OFFERMANS— Van IIaarst , Van Leeuwenhoeksingel 15, Delft, en Mevrouw BISSCHOP—Van Dorsser aldaar.

N°. 1134. Eene Juffrouw, P. G., ongeveer 30 jaar oud, zoekt plaatsing als Juffrouw van gezelschap of in een gezin zonder kinderen, tot bestuur van- of hulp in de huishouding; zij was 3x/2 jaar in eene betrekking, die zij door sterfgeval verliet. Adres Mevrouw POORTMAN"—Vailla.vt te Schiedam.

N°. 1135. Te Renkum, waar uitstekend onderwijs gegeven wordt, biedt men voor schoolgaande Meisjes huisvesting en verzorging aan met toezicht op het schoolwerk, of wel pension voor dames of zenuwlijderessen, die eenig toezicht behoeven. Gunstige informaties van verschillende families. Br. fr. Dames SCHEURLEER, Renkum.

N°. 1136. Wordt gevraagd in het Diaconessenhuis te Leeuwarden: eene jonge Dame, boven de 20 jaar, P. G., om als Pleegzuster te worden opgeleid. Adres bij Jonkvr. J. C. SPEELMAN, Nieuwstad, en bij Mevr. VAN VALKENBURG—De la Faille , beiden te Leeuwarden.

Verscheidene Dames bieden zich aan tot hulp voor de huishouding, enz., hetzij om zelfstandig op te treden of om de vrouw des huizes behulpzaam te zijn. Adres Mevrouw N. M. COUMANS—IJzendooiin, Laan Copes van Cattenburch, 's Hage.

De „Vereeniging voor Ziekenverpleging" te Haarlem, opgericht in 1871, zendt Verpleegsters uit. Aanvragen bij de Presidente, Mevrouw POSTMA, Spaarne 102, Haarlem.

No. 1070 is vervuld.

Gebr, Kle\jn Willigen te Delft.