is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 11, 01-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV0. ]209. Eene Dame, oud 38 jaar, vraagt eene betrekking ter assistentie of aan het hoofd van een gezin Verscheidene jaren was ze als zoodanig werkzaam. Adres als boven.

N°. 1210. Eene Dame, oud 45 jaar, P. G. — 8 jaar in dezelfde betrekking werkzaam geweest — ziet zich door droevige familie-omstandigheden genoodzaakt te veranderen; spreekt en schrijft alle moderne talen , is vroeger vele jaren Gouvernante geweest, doch zou nu gaarne eene plaatsing willen aan het hoofd eener huishouding of als gezelschap eener dame met eenige zorg voor de huishouding. Adres als boven.

N°. 1211. Mevrouw BIIAAMS, Laan Copes van Cattenburch 97, Den Ilaag, verlangt tegen Mei bij twee kinderen van 6 en 3 jaar: eene beschaafde, bekwame Kinderjuffrouw, P. G, die genegen is eenigszins in het huishouden behulpzaam te zijn, gezond van gestel en van een opgeruimd humeur, bekwaam in naaien en mazen, zeer ordelievend en netjes. Eene Eransche, Zwitsersche of Engelsche, zuiver haar taal sprekende en aan bovengenoemde eischen voldoende, kan ook in aanmerking komen. Uitstekende recommandaties worden vereischt. Adres ook bij Mevr. COUMANS, Den Haag.

Verscheidene Dames bieden zich aan tot assistentie in de huishouding, hetzij om zelfstandig op te treden of de vrouw des huizes behulpzaam te zijn.

Adres Mevrouw N. M. COUMANS, Den Haag.

^ oor Eransche of Zwitsersche Meisjes, bekwaam in knippen , naaien en mazen, zijn betrekkingen vacant, tot hulp in het huishouden en bij schoolgaande kinderen. Zij worden verzocht zich te adresseeren aan Mevrouw J. P. LUGT—Veeschuur, Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

Mevrouw JOLLES te Assen geeft gratis inlichtingen aan dames, die verzekeringen wenschen te sluiten op het Leven, tegen Invaliditeit of Ongelukken, op reis of elders ontstaan. Tevens kunnen zij aan hunne kinderen eene som verzekeren, jaarlijks of in eens, voor hunne opvoeding en uitrusting.