is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 3, 01-06-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]\°. 1262. Eene zeer beschaafde jonge Dame, 24 jaar, P. G., zou gaarne de aanstaande zomermaanden (haar vacantietijd) met een familie op reis of naar buiten gaan; bekend met de moderne talen, zou zij die ten nutte kunnen aanwenden voor kinderen en deze ook willen bezighouden zoo noodig. Liefst tegen eene kleine vergoeding, maar ook zonder zou zij die maanden behulpzaam willen zijn tot gezelschap of verpleging. Adres als boven.

N°. 1263. Een beschaafd Meisje, P. G., 27 jaar, zag zich gaarne geplaatst als Juffrouw van gezelschap bij eene dame of als hulp in eene kleine huishouding. Adres Mevrouw KELSER— Van Sonsbeeck, Middelburg.

N°. 1264. Eene beschaafde Dame, 37 jaar, P. G., bekend met de moderne talen en muziek, zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster en tot gezelschap bij een bejaard heer of dame. Zij is ook met reizen zeer goed bekend. Inlichtingen geeft gaarne Mejuffrouw CATII. D. RUEB, Rotterdam, Willemskade 19.

N°. 1265. Eene Dame uit den beschaafden stand, van middelbaren leeftijd, te 's Gravenhage, heeft eenige uren dagelijks beschikbaar om eene oudere dame voor te lezen of jonge dames te chapronneeren op de wandeling. Goede informaties staan haar ten dienste. Brieven onder letter II aan Mevrouw BODDAERT te Ommen.

N°. 1266. Eene Juffrouw van middelbaren leeftijd, P. G., zoekt plaatsing aan het hoofd van- of tot hulp in eene huishouding. Ook is zij genegen een hulpbehoevende of bejaarde dame of heer te verzorgen. Liefst in Den Haag, Leiden of omstreken. Uitstekende referenties geven Mevrouw VAN VLOTEN"—Van Braam Blussé en Mejuflr. O. J. A. VAN DORSSEll, beiden Dordrecht.

N°. 1267. Een jong Meisje zoekt eene betrekking tot hulp in de huishouding. Zij kan naaien, mazen enz. en is willig om alles te leeren. Inlichting geven gaarne Mevr. Wed. VLAMING—De Booy te Renkum en Mejuffrouw VAN DORSSER, Dordrecht.