is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 8, 01-11-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor niet-leden is de prijs per advertentie — in te zenden als voor „leden" is gezegd —ƒ2,- voor 5 regels, 25 cents voor iederen regel meer; bij herhaling resp. ƒ1,- en 10 cents; op dezelfde voorwaarden worden gaarne allé advertentiën aangenomen , betrekking hebbende op een geschikten werkkring voor beschaafde vrouwen of op 't gebied van vrouwelijke kunstnijverheid; aankondigingen van scholen, boekwerken en dergelijke; abonnement 5 regels ƒ10,- per jaar.

ALPHABETISCHE ADRESLIJST van Directrices der Bemiddelingsbureaux en Correspandenten.

Alkmaar. Almelo. Amersfoort. Amsterdam.

Apeldoorn. Arnhem-Oosterb. Assen.

Bergen-op-Zoom.

Breda.

Brummen.

Delft.

Den Haag.

Deventer. Dordrecht. Eem- en Gooiland Goes.

Gorinchem.

Gouda.

Groningen.

Haarlem.

Heerde.

llilleg.-Bennelr. Kapelle (Z.-B.) Leeuwarden. Leiden.

Lochem. Maastricht. Middelburg. Nieuwed.-Helder.

Nieuw en dam.

Nijmegen.

Rheden.

Mejuffrouw H. Den Berger.

Mejuffrouw L. Van Haaften.

Mevrouw Van der Buroh—Dutry van Haeften. Mevrouw Lugt—Verschuur , Tesselschadestraat 8 ; spreekuur voor dames bij wie eene betrekking vacant is: Donderdag van lx/2—S1,^ ure; voor dames die geplaatst wenschen te worden: Woensdagochtend van 10—12 ure.

Mejuffrouw J. Caspers, Oranjepark 3458.

Mejuffrouw C. H. Keer, Apeldoornschen Weg. Mejuffrouw A. Pelïnck.

Mevrouw De Leeuw-—Nuhout van der Veen. Mevrouw Tydeman—VerLoren van Themaat. Mevrouw Pahud de Mortagnes, Villa „Wilmetha." Mevr. Bisschop—Van Dorsser , v. Leeuwenhoeksing. Mevr. Coumans—IJzendoorn , Laan Copes v. Oatt. 34; spreekuur: Dinsdag van 10—12 ure; bij beletvraging alle overige dagen der week.

Mejuffrouw J. H. Roeters van Lennep.

Mejuffrouw Van Dorsser, Lijnbaan.

Mevrouw Noltiienius—Boogaert, te Baarn. Mevrouw Mulock Houwer—Ochtman.

Mevrouw A. De Gijselaar, Havendijk.

Mevr. Van Bergen IJzendoorn—Evekink Busgers. Mevrouw Post—Mesdag.

Mevrouw Postma—Verburg, Spaarne 102.

Mevrouw Van Regteren Altena—Peters. Vacature.

Mevrouw Van der Mandere—De Laat de Kanter.

Mevrouw Van Valkenburg—De la Faille.

Mejuffrouw A. Scholten, Rapenburg 67.

Mevr. Bar. v. Nagell v. Ampsen-Schimmelp. v. d. Oye.

Mevrouw Plemp—Van Boekeren.

Mevrouw Keiser—Van Sonsbeeck.

Mevrouw De Josselin de Jong—De Ruyter van

Steveninck.

Mevrouw Schuurbeque Boeye—Van Heloma. Mejuffrouw Lagerwerff, Gerard Nootstraat. Mejuffrouw Parker, te Dieren.