is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 10, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemiddelingsbureau tot het bezorgen van betrekkingen, uitsluitend aan beschaafde vrouwen.

De Directrices der Bemiddelingsbureaus en Correspondenten zenden hare advertentiën in vóór den 25» der maand, uitsluitend bij de Secretares van het Hoofdbestuur, met opgave omtrent betalende advertentiën of zij worden geplaatst door leden of door niet-leden.

Ten behoeve van werksters der Vereeniging en andere beschaafde vrouwen die eenen werkkring zoeken, kunnen de Directrices der Bemiddelingsbureaux en do Correspondenten éénekeer gratis voor iedere persoon eene advertentieplaatsen; bij herhaling is de prijs voor 5 regels ƒ0,50, voor iederen regel meer 10 cents.

De leden der Vereeniging kunnen advertentiën plaatsen met betrekking tot de beschaafde, onbemiddelde vrouw — mits ingezonden bij de Directrice van het Bemiddelingsbureau harer Afdeeling, hare Correspondente of de Secretares van het Hoofdbestuur — tegen ƒ 1,- per 5 regels en 10 cents voor iederen regel meer.

Voor niet-leden is da prijs per advertentie — m te zenden als voor „leden" is gezegd — ƒ2,- voor 5 regels, 25 cents voor iederen regel meer; bij herhaling resp. ƒ1,- en 10 cents; op dezelfde voorwaarden worden gaarne alle advertentiën aangenomen , betrekking hebbende op een geschikten werkkring voor beschaafde vrouwen of op 't gebied van vrouwelijke kunstnijverheid; aankondigingen van scholen, boekwerken en dergelijke; abonnement 5 regels ƒ10,- per jaar.

ALPHABETISCHE ADRESLIJST van Directrices der llemiddelingsbureaux en Correspondenten.

Alkmaar. Mejuffrouw H. Den Berger.

Almelo. Mejuffrouw L. Van Haaften.

Amersfoort. Mevrouw Van der Burch—Dutry van Haeften.

Amsterdam. Mevrouw Lugt—Verschuur , Tesselschadestraat 8 ;

spreekuur voor dames bij wie eene betrekking vacant is: Donderdag van 1L/2—-3x/2 ure; voor dames die geplaatst wenschen te worden: Woensdagochtend van 10—12 ure.

Apeldoorn. Mejuffrouw J. Caspers, Oranjepark 3458.

Arnhem-Oosterb. Mejuffrouw 0. H. Keer, Apeldoornschen Weg.

Assen. Mejuffrouw A. Pelinck.

Bergen-op-Zoom. Mevrouw De Leeuw—Nuhout van der Veen.

Breda. Mevrouw Tydeman—VerLoren van Themaat.

Brummen. Mevrouw Pahud de Mortagnes, Villa „Wilmetha."

Delft. Mevr. Bisschop—Van Dorsser, v. Leeuwenhoeksing.

Den Haag. Mevr. Coumans—IJzendoorn , Laan Gopes v. Catt. 34;

spreekuur: Dinsdag van 10—12 ure; bij beletvraging alle overige dagen der week.

Deventer. Mejuffrouw J. H. P».oeters van Lennep.

Dordrecht. Mejuffrouw Van Dorsser, Lijnbaan.

Eem- en Gooiland Mevrouw Nolthenius—Boogaert , te Baarn.

Goes. Mevrouw Mulock Houwer—Ochtman.