is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 10, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevraagd eene Juffrouw, in bezit van diploma voor moderne talen, handwerken en muziek, voor een meisje van 16 jaar, dat reeds tamelijk gevorderd is in deze vakken; 12 uur per week. Adres franco letters I< N 688, Nieuws van den Dag.

CORRECTOR

Wordt gevraagd een Corrector voor een historisch tijdschrift, in Hollandsch, Fransch en Duitsch. Aanbieding, met prijsopgaaf per vel van 16 pagina's, bij G. THEOD. BOM & ZOON, Spuistraat 135, Amsterdam.

Men verlangt bij een fatsoenlijke familie, P. G., Kost en Inwoning, voor een heer van middelbaren leeftijd, die bijzonder toezicht behoeft. Verzoeke opgave van gelegenheid enz franco te zenden onder JNT°. 8009 aan het Bureau De Avondpost, Wagenstraat 70, Den Haag.

ASSURANTIE.

Eene te Amsterdam gevestigde Firma in Zee- en Brand-Assurantie wenscht in correspondentie te treden met solide en werkzame personen in eenige voorname plaatsen in ons land. Zeer gunstige voorwaarden. Brieven fr. onder N V, Nieuws van den Dag.

Gevraagd, op eene Jonge Dames-Pensionaat van Meisjes uit den beschaafden stand, een Hoofdonderwijzeres, in hoofdzaak tot het geven van onderwijs in Aardrijkskunde en Geschiedenis.

Eene Dame met middelbare acte Aardrijkskunde en gediplomeerd als Hulponderwijzeres zou ook in aanmerking komen. Spreken van vreemde talen vereischte, althans van één goed. Brieven lett. F, aan L. J. C. BOUCHER, Boekhandel., Den Haag.

De opgave der vervulde Nos. is verloren'geraakt. De Directrices der Bemiddelingsbureaux worden derhalve beleefd verzocht, die Nos. de volgende maand nog eens op te geven.

U«drnl.t bg Gebr, Kle'jn van Willigen te Delft.