is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 12, 01-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bemiddelingsbureau tot het bezorgen van betrekkingen, uitsluitend aan beschaafde vrouwen.

De Directrices der Bemiddelingsbureaus en Correspondenten zenden hare advertentiën in vóór den 25n der maand, uitsluitend bij de Secretares van het Hoofdbestuur, met opgave omtrent b e t a 1 e n d e advertentiën of zij worden geplaatst door leden of door niet-leden.

Ten behoeve van werksters der Vereonigmg on andere beschaafde vrouwen die eenen werkkring zoeken, kunnen de Directrices der Bemiddelingsbureaux en de Correspondenten éénekeor gratis vooriederepersoon00110advertentieplaatsen; bij herhaling is de prijs voor 5 regels ƒ0,50, voor iederen regel

meer 10 cents. 1 . *.

De leden der Vereeniging kunnen advortentien plaatsen met betrekking tot de beschaafde, onbemiddelde vrouw — mits ingezonden bij do Directrice van het Bemiddelingsbureau harer Afdeeling hare Correspondente of de Secretares van het Hoofdbestuur — tegen ƒ 1,- per 5 regels en 10 cents voor iederen regel meer. . , .

Voor niet-leden is de prijs per advertentie — m te zenden als voor ,,leden" is gezegd —ƒ2,- voor 5 regels, 25 cents voor iederen regel meer; bij herhaling resp. ƒ1,- en 10 cents; op dezelfde voorwaarden worden gaarne allo advertentien aangenomen betrekking hebbende op een geschikten werkkring voor beschaafde vrouwen of op 't gebied van vrouwelijke kunstnijverheid; aankondigingen van scholen, boekwerken en dergelijke; abonnement 5 regels ƒ10,- per jaar.

ALPHABETISCHE ADRESLIJST van Directrices der Bemiddelingsbureau* en Correspondenten.

Alkmaar. Mejuffrouw H. Den Berger.

Almelo. Mejuffrouw L. Van Haaften.

Amersfoort. Mevrouw Van der Burch—Dutry van Haeften.

Amsterdam. Mevrouw Lugt—Verschuur, Tesselschadestraat 8 ;

spreekuur voor dames bij wie eene betrekking vacant is: Donderdag van 1V2—ure; voor dames die geplaatst wenschen te worden: Woensdagochtend van 10—'12 ure.

Apeldoorn. Mejuffrouw J. Caspers, Oranjepark 3458.

Arnhe?n-Oosterb. Mejuffrouw 0. H. Keer, Apeldoornschen Weg.

Assen. Mejuffrouw A. Pelinck.

Bergen-op-Zoom. Mevrouw De Leeuw—Nuiiout van der Veen.

Breda. Mevrouw Tydeman—VerLoren van Themaat.

Brummen. Mevrouw Pahud de Mortagnes, Villa „Wilmetha."

Delft. Mevr. Bisschop—Van dprssïfc, v. Leeuwenhoeksing.

Den Haag. Mevr. Coumans—IJzendoorn , Laan Copes v. Catt. 34;

spreekuur: Dinsdag van 10—12 ure ; bij beletvraging alle overige dagen der week.

Deventer. Mejuffrouw" J. H. Roeters van Lennep.

Dordrecht. Mejuffrouw Van Dorsser, Lijnbaan.

Eem- en Gooiland Mevrouw de Wed. Lange—Beuker , te Baarn.

Goes. Mevrouw Van Heel—De Bruyne.