is toegevoegd aan uw favorieten.

Tesselschade, jrg 12, 1892-1893, no 12, 01-03-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 1435. Eene beschaafde Juffrouw, P. (1, middelbaren leeftijd, 7 jaren in ééne betrekking geweest, zoekt door sterfgeval thans plaatsing tot oppassing eener hulpbehoevende dame; de beste referentiën kunnende presenteeren. Adres Mevrouw PASPOORT, Javastraat 60, Den Haag. Aanbeveling van de Correspondente voor Salland.

GEVRAAGD.

N°. 1436. Men vraagt tegen 1 Mei eene eenvoudige Zwitsersche Bonne, P. G , uit den streek van Lausanne. Ze moet kunnen naaien, mazen, met de wasch omgaan en verder de vrouw des huizes behulpzaam zijn. Alleen zij, die meer in Holland was, komt in aanmerking. Adres Mejuffrouw VAN DORSSER, Lijnbaan 9, Dordrecht.

No. 1437. TJIfE! BQ^lNfE-

Madme. TUTEIN NOLTHENIUS, Oostsingel, Delft, demande pour le 1 Mai une Bonne Erangaise ou Suisse auprès de sesjeunes enfants.

N°. 143S. In Leiden zoekt men met Mei in een gezin met vijf kinderen (10, 9, 7, 5 jaar en 3 maanden) eene beschaafde, doch zeer eenvoudige Kinderjuffrouw, P. G., om de moeder in 't verzorgen der kinderen en huiselijke bezigheden behulpzaam te zijn. Yereischten zijn: groote liefde voor kinderen, gezond gestel en bekendheid met naaien, mazen en verdere huiselijke bezigheden. Eranco brieven aan Mevrouw MULLER—Heynsius, Hooglandsche Kerkgracht 22 te Leiden.

N°. 1439. On demande Amsterdam une Bonne d'Enfants, Catholique, parlant couramment le Eran?ais et sachant bien coudre et remailler. S'adresser h Madame LUGT, Tesselschadestraat 8, Amsterdam.

N°. 1410. Wordt gevraagd tegen Mei a. s. in eene kleine inrichting voor onderwijs, waar slechts vijf meisjes zijn: eene beschaafde Dame, P. G., boven de 30 jaar, om aan het hoofd van de huishouding te staan. Kennis van vreemde talen en het gemakkelijk spreken van ten minste ééne wordt zeer gewenscht. Salaris naar bekwaamheid. Inlichtingen geeft gaarne Mevrouw VAN DKR BTJRCH—Dutry van Haeften te Amersfoort.

N°. 1411. Ou demande Leeuwarden vers le inois de Sept. : une Demoiselle Suisse ou Eiancaise, R. P., agée de 30 ans environ pour soigner une fillette de 13 ans. Celles qili savent bien coudre aurant la préférence. S adresser tl Madame VAN VALKENBURG —De la Eaille ïi Leeuwarden.