is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stukadoors en witters. Geregeld werk was er nog slechts te Arnhem, Bussum (afnemende), Enschede, 's-Hertogenbosch en Vlissingen (niet slap, maar evenmin druk), terwijl van een flinke bedrijvigheid alleen melding werd gemaakt door Kampen (eenige verlevendiging, nieuwbouw; meer personeel).

Overal elders ondervond men slapte, nl. te Amersfoort (ontslag), Breda (in de naburige gemeenten en aan de suikerfabrieken was nog voldoende werk, zoodat er geen werkloozen waren), Delft (werkdag korter), Dordrecht, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Den Helder, Hilversum (ontslag), Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Schiedam en Rotterdam (werkdag korter).

Te Kampen was de vraag naar werkkrachten iets grooter dan het aanbod. Daarentegen overtrof het aanbod de vraag te Amersfoort, Breda, Bussum (veel aanbod van elders), Enschede (als voren), Gouda, 's-Gravenhage, Groningen,' Hilversum, Leeuwarden (een weinig), Leiden, Schiedam en Rotterdam. In de overige zeven plaatsen bestond nog evenwicht.

Werklooze gezellen waren er te Amersfoort,'s-Gavenhage, Groningen (15 a 20), Hilversum (+ 5 pCt), Leeuwarden (enkele), Leiden (+ 20, d. i. ± 30 pCt.) en Rotterdam.

Amersfoort (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groniugen (B), Den Helder (B), 's-Hertogeubosch (B), Hilversum (B), Kampeu (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Lood- en zinkwerkers, aaole qers van geleidingen. Slapte werd waargenomen te Alfen, Dordrecht en te Zutfen bij aanleggers van geleidingen (loodgieters hadden geregeld werk). Voorts was de toestand niet meer dan middelmatig te Den Helder (eer slap dan druk) en Leeuwarden (vrij kalm; slechts bij een enkelen patroon tijdelijk wat meer werk, zoodat eenig overwerk voorkwam). In de overige vijftien plaatsen was de drukte normaal of bevredigend. Eenige verlevendiging werd daarbij gerapporteerd door Delft en Groningen"

Te Enschede was het aanbod van werkkrachten kleiner dan de vraag. Overal elders bestond evenwicht tusschen beide, terwijl werkloosheid niet werd gerapporteerd (geen opgave van Amsterdam).

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Den Helder (B),'s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilversum B), Kampeu (6), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Asphaltdekkers. Slapte en werkloosheid. Meer aanbod dan vraag.

Enschede (B).

Schilders. Een bevredigende drukte werd nog slechts ondervonden te Gouda (veel werk), Zutfen en te Vlissingen bij de groote maatschappijen.

Overal elders heerschte seizoenslapte, nl. te Alfen, Amersfoort (ontslag, werktijd verkort), Amsterdam, Arnhem (ontslag), Bussum (toenemende, ontslag), Delft (toenemende, werkdag verkort), Dordrecht (ontslag), Enschede (ontslag), 's-Gravenhage (ontslag; enkele patroons hadden echter veel werk), Groningen (ontslag), Den Helder (eenige; hier en daar ontslag), 's-Hertogenbosch, Hilversum (toenemende, ontslag), Kampen (ontslag, werktijd verkort), Leeuwarden (evenwel konden, doordat enkele grootere werken onder handen werden genomen, de oudere gezellen nog zoo goed als allen werk vinden), Leiden (zeer slap), Middelburg (veel ontslag, werkdag verkort), Nijmegen (eenige), Rotterdam (ontslag, werkdag korter), Schiedam (eenige), Tilburg en te Vlissingen in het burgerbedrijf (eenige).

Slechts te Alfen, Delft, Gouda en Zutfen bestond evenwicht tusschen vraag en aanbod In de overige twintig plaatsen was het aanbod grooter dan de vraag en in vele gevallen ook grooter dan in de vorige maand.

Werkloozen waren er te Amersfoort (vele), Amsterdam (± 60 pCt. volgens schatting van werkliedenzijde; vroeger zijn vele gezellen van buiten gekomen, die nu werkloos rondloopen), Arnhem (eenige), Bussum (7—10 pCt.), Delft (6), Dordrecht, Enschede (eenige), 's-Gravenhage (+ 40 pCt. volgens opgave van werkliedenzijde), Groningen (+ 65), Den Helder (enkele), 's-Hertogenbosch (+ 10pCt.), Hilversum (± 15 pCt.), Kampen (eenige), Leiden (+80, d. i. ± 40 pCt.), Leeuwarden (enkele), Middelburg (vrij veel), Nijmegen (eenige), Rotterdam (300 a 400 volgens schatting van de afdeeling van den Nederl. Schildersgezellenbond, hoewel deze vereeniging zelve weinig werkloozen heeft) en Tilburg (2 of 3). Alleen te Alfen, Gouda, Schiedam, Vlissingen en Zutfen heerschte nog geen werkloosheid.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Euschede (B), Gouda (B), 's-Graveuhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K),' Leiden (B), Middelburg (Bb en KF), Nijmegen (B), Rotterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (B), Zutfen (B).