is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de electrische tram) en Nijmegen. Daarentegen heerschte er slapte te Amersfoort (ontslag, werkdag verkort) en Enschede.

Te Amersfoort overtrof het aanbod de vraag, maar overigens waren beide gelijk. Werkloosheid kwam voor te Amersfoort (eenige), Enschede (eenige) en Groningen (bijna allen konden gedurende een week niet werken door het vriezende weder).

Amersfoort (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B). Leiden fB), Nijmegen (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).

Opzichters en teekenaars. Slapte werd waargenomen te Breda, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden en Nijmegen. Geregeld werk was er nog te Enschede en Leiden en vrij druk was het alleen te Amsterdam (drukker dan in October).

Slechts te Dordrecht, Leeuwarden en Leiden waren vraag en aanbod gelijk. In de overige plaatsen overtrof het aanbod de vraag. Enkele werkloozen waren er te Amsterdam (minder dan in October), Groningen en Nijmegen.

Amsterdam (B), Breda (B), Dordrecht (B), Enschede (li), Groningen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B).

V. Chemische nijverheid.

(Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. Er trad eenige verlevendiging in, zoodat de slapte eindigde en er enkele werklieden werden aangenomen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er bleef werkloosheid bestaan.

Schiedam (Vg).

Kunstmeststoffenfabricage. Seizoenslapte; 40 losse werklieden ontslagen en minder verdiensten voor het vaste personeel. Aanbod van losse werklieden; geen vraag. G. w.

Dordrecht (Vg).

Verfwarenfabricage. Te Delft was de toestand normaal. Te Schiedam ondervond men verlevendiging. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Schiedam (B).

Loodwifabricage. Toestand normaal. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Lijmfabricage. Het bedrijf is doorloopend bloeiende. Vraag en aanbod gelijk. G. w

Delft (Vg). & & J

Lijm- en beenzwartfabricage. Er kon thans geregeld gewerkt worden, maar in de beenzwartbranche bestond nog steeds eenig gebrek aan grondstoffen. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Oliefabriek. Seizoenslapte; minder los personeel in dienst. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Dordrecht sprak van middelmatige seizoendrukte, terwijl slapte, als gevolg van de buitengewoon hooge zaadprijzen, werd gerapporteerd door Delft (behalve in één onderneming werkt men met halve kracht) en Leeuwarden (weinig personeel in dienst, korte werktijden).

Te Delft en Dordrecht waren vraag en aanbod gelijk en kwam werkloosheid niet voor. Te Leeuwarden evenwel overtrof het aanbod de vraag. Velen, die anders des winters in de olieslagerijen werk vinden, worden nu teleurgesteld en moeten naar anderen arbeid omzien. In hoeverre zij daarin slagen, is niet na te gaan, omdat de meesten elders woonachtig zijn.

Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Zeepfabrieken. Te Nijmegen was het zeer druk (eenig overwerk, meer personeel aangenomen) en overtrof de vraag het aanbod. Te Delft was de toestand bevredigend, met evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabriek. Drukte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij. Geregeld of voldoende werk was er te Alfen, Dordrecht en Enschede, doch slap was het te Groningen, Leiden en Rotterdam.

2