is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het algemeen vrij druk, in verband met de feestdagen in December). In de overige plaatsen was de toestand over het algemeen normaal.

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w. (Geen opgaven van Amsterdam.)

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh). s-Hertogenboseh (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Metaalbewerking. Er was normaal, behoorlijk werk te Amersfoort, te Amsterdam in de metaalwarenfabricage, te Arnhem bij koperslagers, te Delft bij koperen blikslagers en koper- en zinkwerkers (werkdag 1 uur korter in verband met het seizoen, niet wegens slapte), te Dordrecht in de klinknagelfabriek, de scheermessenfabriek, bij kopergieters, koperdraaiers en -forceerders, tingieters, vijlenmakers en slotenmakers, te Enschede bij koperslagers, te Gouda bij blikslagers te Groningen bij koperslagers, te Haarlem in de lettergieterij, te Den Helder bij koperslagers, te s-Hertogenbosch in de loodpletterij en de capsulenfabricage, te Leiden (behalve bij kettingsmeden en vuurwerkers in de grofsmederij), te Rotterdam bij vijlenkappers, te Schiedam in de metaalwarenfabricage en de koperslagerij en te Tilburg en Zutfen bij koperslagers.

Gunstiger was de stand der werkzaamheden te Dordrecht in de metaalwarenfabricage (drul<) en de brandkastenfabriek (verlevendiging, overwerk), te Groningen bij blikslagers (overwerk), te 's-Hertogenbosch in de metaalwarenfabricage (verlevendiging, overwerk) en de koperslagerij (als voren), te Helmond (verlevendiging), te Kampen in de emaillefabriek, te Leeuwarden bij blikslagers, te Rotterdam bij blikslagers (geregeld werk, maar in 't laatst der maand drukker door St. Nicolaas), te Vlissingen in het grootbedrijf (volop werk, overwerk) en te IJsselmuiden in de blikemballagefabriek.

Daarentegen werd slapte waargenomen te Amsterdam bij koper- en blikslagers,

Delft in de blikemballagefabriek (eenige), te Dordrecht bij koperslagers en blikslagers, te Leiden bij vuurwerkers in de grofsmederij (werkdag enkele uren korter), te Rotterdam in het grootbedrijf (ontslag of verkorting van den werkdag met 2 uur) en de koperslagerij (deels geregeld werk, deels slap) en te Schiedam in de kettingfabricage (werktijd korter). Het kettingsmedenbedrijf te Leiden verkeerde nog in abnormale omstandigheden in verband met een uitsluiting van de werklieden naar aanleiding van een niet door hen aanvaarde loonsverlaging.

Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan de vraag te Enschede voor de koperslagerij en te Schiedam voor de metaalwarenfabricage. Het overtrof echter de vraag te Kampen voor de emaillefabriek (jeugdige werklieden), te Rotterdam en Vlissingen voor het grootbedrijf en te Schiedam voor de kettingfabricage. Overigens bestond er evenwicht (geen opgave van Amsterdam).

Werkloosheid kwam voor te Delft in de blikemballage (eenige), te Leiden (+ 80 werklooze kettingsmeden; zie boven) en te Rotterdam in het grootbedrijf. Amsterdam verstrekte hieromtrent evenwel geen inlichtingen.

Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B) Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (D), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch B, Kampen(B), Leeuwarden (K), Leiden(B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg(B), Vlissingen (M) IJsselmuiden (Kampen B), Zutfen (B).

Smederij. De toestand werd normaal genoemd te Arnhem bij hoefsmeden, te Breda, Enschede, Gouda, Groningen (minder druk dan in October, in 't laatst der maand geen overwerk meer), Haarlem, Den Helder, Hilversum (seizoendrukte weder voorbij), Bussum (als voren), Leeuwarden, te Leiden bij constructie-smeden te Nijmegen en Rotterdam.

Van verlevendiging of seizoendrukte (zetten van kachels enz.) werd nog gesproken te Alfen (langere werkdag), Amersfoort (als voren), te Arnhem bij kachelsmeden, te Delft, 's-Hertogenbosch, te Leiden bij burgersmeden en te Tilburg.

Daarentegen werd slapte gerapporteerd door Amsterdam (deels evenwel verlevendiging en eenige verlenging van den werkdag), Dordrecht, Kampen (seizoendrukte voorbij), Schiedam, Vlissingen en Zutfen (tijdelijk was er wat meer werk in verband met het seizoen, maar overigens slap; werkdag verkort).

Te Enschede was het aanbod van werkkrachten kleiner dan de vraag maar het overtrof de vraag te Haarlem en Rotterdam (meer dan in October). Overigens waren beide gelijk (geen opgave van Amsterdam). Werkloosheid werd alleen gerapporteerd door Rotterdam (evenwel geen bekwame vaklieden zonder werk) r , , 0' ,Am?rsfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B) Enschede (B) Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum B) Bussum (Hilversum Bj, Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Kotterdam (Mh), Schiedam (B); Tilburg (B), Vlissingen (M), Zutfen (B).