is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Amsterdam was het aanbod van goede werkkrachten kleiner dan de vraag, terwijl ook 's-Gravenhage van weinig aanbod van werkkrachten sprak. Overigens waren vraag en aanbod normaal. Werkloosheid kwam alleen voor te Leeuwarden (zie boven).

Amsterdam (ü), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), Hilversum (P), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (Vg).

XV. Textielnijverheid.

0Industrie textile.)

Textielnijverheid. Drukte heerschte er te Eindhoven (meer personeel, werktijd verlengd), Geldrop (meer personeel, meer machines), te Groningen in de tricotage, te Helmond in de dekenweverij (volgens V), te Leiden in de katoenweverijen en de drukkerij van wol, katoen en linnen, te Rotterdam in de wattenfabricage (St. Nicolaas; betere verdiensten) en te Utrecht in de breierijen (seizoen; hier en daar werd de werktijd verlengd).

De toestand was over het algemeen normaal te Boxtel (verlevendiging sedert October, zoodat de werkdag weer op het normale werd gebracht; volgens V was het evenwel gedeeltelijk nog slap), Goirle, te Helmond in de roodververij (volgens V), te 's-Hertogenbosch bij breisters, te Leiden in de dekenweverijen, de lakenweverij (goed werk), de nettenvlechterij (goed werk) en de fabricage van lampenpitten (goed werk), te Tilburg (in enkele fabrieken werd het evenwel slapper) en ten slotte te Hengelo, waar echter enkele fabrieken eenige slapte ondervonden in verband met de hooge katoenprijzen (in 't laatst der ;maand scheen de toestand in deze fabrieken zich eenigszins te herstellen).

Ook te Enschede was over het algemeen voldoende werk In een enkele katoenweverij aldaar stonden evenwel nog steeds machines stil wegens de duurte der grondstof, terwijl in een spinnerij de arbeiders van enkele afdeelingen af en toe een halven dag zonder werk waren, waarschijnlijk in verband met de productie van een bepaald soort garen. In de katoenververijen was de toestand geheel normaal.

Slapte werd voorts waargenomen te Gemert, te Leiden in de sajetspinnerijen en de breierijen (hooge wolprijzen) en te Helmond in de weverijen (volgens V evenwel eenige verbetering, zoodat wachten op grondstoffen bijna niet meer voorkwam en de werkdag, behalve in een paar ondernemingen, weer op het normale werd gebracht).

De vraag naar werkkrachten was grooter dan het aanbod te Eindhoven, Enschede (evenwel alleen wat betreft wevershulpen), Geldrop en Helmond (voor zoover betreft vrouwelijke werkkrachten). Daarentegen overtrof het aanbod de vraag te Gemert, Goirle (van mannen) en Hengelo (alleen wat betreft jeugdige vrouwelijke werkkrachten). Overigens was er evenwicht tusschen beide (geen opgave van Rotterdam).

Werkloosheid kwam voor te Eindhoven (± 40 arbeiders gedurende 14 dagen, wegens machinebreuk), te Enschede in een katoenspinnerij (gedeeltelijke, zie boven), te Gemert en Hengelo (alleen gedeeltelijke werkloosheid onder de ververs van één fabriek, in verband met een andere verfwijze van garens).

Boxtel (Mv en V), Eindhoven (V), Enschede (Ki), Geldrop (Y), Gemert (V), Goirle (V), Groningen (C), Helmond (KF en V), Hengelo (Tn), 's-Hertogenboseh (C), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Tilburg (As), Utrecht (C).

Bewerking van katoenafval. Normaal. Vraag en aanbod ongeveer gelijk. G. w.

Enschede (Ki).

Vellenblooterijen. Druk werk (seizoen). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

Tapijtfabricage. Te Rotterdam bleef de toestand gewoon. Te Goirle ontstond verlevendiging (langer werktijd), welke aan de slapte van de vorige maand een einde maakte. Eenige slapte werd nog waargenomen te Laren en Hilversum (echter eenige verlevendiging; enkele werklieden aangenomen).

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Goirle en Hilversum (minder dan in October), terwijl te Laren ongeveer evenwicht bestond (van Rotterdam geen opgave). Eenige werkloosheid heerschte alleen te Hilversum.

Goirle (V), Hilversum (Ti), Laren (Hilversum Ti), Rotterdam (C).

Bandfabricage. Er was normaal, geregeld werk te 's-Hertogenbosch en in de afdeelingen ververij en bleekerij te Arnhem. Slapte heerschte nog in de afdeeling