is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, 01-01-1911 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inlichting' Beffende den stand der arbeidsmarkt over de maand:

Bedrijfs- j■

~ w w 1 v#"'|m «W¥W¥¥

■ ' —■ 1 —■— ————■—■—■—■————■————————— ■ = ~ ° ° —-—— —_

Papierfabricage XIV 20 113 180 267 328 383 448 514 576 631 684 767

Parapluienfabricage VII 16 109 176 63 325 379 444 I 510, 573 627 680 763

Passementfabricage XV 21 114 181 69 | 330 384 449 ! 515 577 632 685 768

Pettenmakers. (Zie hoeden- en pettenindustrie.)

Pompmakers VI | 14 ] 107 j 174 2 [ 324 J 378 |. 443 | 509 | 571 | 626 I 679 I 762

Porcelein [Zie aardewerk (fijn).] „„

Pottenbakkers I 8 101 16» 57 319 373 438 504 566 621 674 757

Pijpenfabricage. (steenen pijpen) 1 8 101 168 7 319 373 438 504 566 621 674 757

Riet- en teenbewerking VI 15 108 1/5 63 . 324 378 444 — 7po

Rijstpellerijen. XVII 22 115 182 9 330 384 450 515 578 .632 686 768

Rijtuig- en wagenmakerij XIII 20 113 180 67 328 382 448 513 576 631 684 767

. . 1 XII 1» 1 m 382 « 518 AJ S Z S

Schachtenmakers IX — 110 9 £ 326 380 — 511 574 ggg 68o

Seheepsbonw XIII 19 112 179 7 328 382 448 513 576 630 684 767

Scheepvaart XXI 27 120 186 73 334 | 333 454 5^9 533 g 37 ggQ 770

Scheermessenfabricage (Zie metaalbewerking.) .

Schilders ^ 264 1 326 qsn 1hl 506 568 623 676 759

Schoenmakers IX 16 110 Ji' 326 380 44o 511 573 628 681 764

Schorsmolen VI 14 107 1 li 2 324 378 443 509 571 626 679 762

Schuierhoutfabrieken VI 14 107 17*" _ _ _ _ü

Sigarenindustrie (Zie tabaks- en sigarettenindustrie.)

Slagerijen XVII 24 [ 117 [ 183 ] 331 | 335 | ^ | 5|g ■

Slotenmakers . (Zie metaalbewerking.) „

Smederij XI I 18 I 111 I 1'^ 327 [ 381 I 447 I 512 I 575 : 629 I 683 I 766

Spiegel- en lijstenmakers. . VI j 14 | 107 | 17* 324 I 378 | 443 | 509 j 571 ! 626 679 | 762

Spinnerijen. (Zie textielnijverheid.) ~

Spoorwegwerkplaatsen XXI 27 120 18 „ 334 388 454 519 583 636 690 779

Stalhouderij, vrachtrijderij XXI 27 121 IS • 335 389 454 5^9 ggg gg~ ggQ

Steendrukkerij III 9 102 169, ^58 330 374 439 5Q5 ^ ^ 690 773

Steenfabricage I 8 101 16 _ 319 373 433 594 ggg gg-^ g^

Steenhouwers IV 12 105 1/- . 322 376 441 507 569 624 677 760

Steenkolenindustrie X 17 110 17' ^ 326 380 446 511 574 628 682 765

Stoelenmatters VI 15 108 ■ — — — 572 j-g2

Stoffeerders (Zie behangers en stoffeerders.)

Stoffenververijen (Zie chemische wasscherijen en stoffenverveï'f

Stoomtimmerfabrieken (Zie houtzagerijen en stoomtimmerfabriejj' g

Straatmakers IV 12 105 1' g„ 322 376 442 507 570 624 677 760

Stroohulzenfabricage VI 15 108 17 ^ 324 378 444 509 572 626 679 762

Stroopfabricage XVII 23 116 18 g 331 385 459 5jq 579 ggg ggg ygg

Stukadoors en witters IV 10 103 17 g 321 375 440 506 568 623 676 759

Stijfselfabricage XVII 23 116 18 gy, 331 385 450 516 579 633 686 769

Suikerraffinaderijen . XVII 23 116 18 gy, 331 335 450 510 579 ggg ggg j-gg

Tabaks- en sigarenindustrie XVII 25 118 18 g 333 387 452 5^3 581 635 688 771

TaPijtfabricage° XV 21 114 18 gg 329 384 449 514 577 632 685 768

Tapijtreiniging VII 16 109 1' 32o 379 445 510 573 627 681 764

Teekenaars. . . (Zie opzichters en teekenaars.) I

Teenbewerking . . . (Zie riet- en teenbewerking.) gg„

Textielnijverheid XV I 20 j 114 I 1» gg 329 j 383 I 448 I 514 1 577 1 53^ 1 - 535- 1 767

Timmerlieden • IV | 9 | 103 | 16 j 320 | 374 | 439 | 505 | 567 622 675 758

Tingieterij ■ . (Zie metaalbewerking.) gg„

Touwslagerijen XV | ^21 | 114 | 18 | 330 | 384 | 449 | 515 | 577 I 632 | 685 | 768

Tricotagefabrieken (Zie textielnijverheid.) gy-g

Tuinderij en bloemisterij. XVIII 26 119 18 gg. 333 388 453 518 582 635 689 772

Veenderij en turfgraverij X 17 111 1', 279 ^26 380 446 511 574 629 682 765

Veeteelt. XVIII 26 119 1» 2G8 333 387 453 518 581 635 689 771

Vellenblooterijen XV 21 114 1° g^ 329 383 449 514 577 631 685 768

Verduurzaamde levensmiddelen (Fabricage van). . . . XVII 23 116 1» gg^ 331 385 451 516 579 633 687 769

Verf- en vernisfabricage V 13 106 1' 322 376 442 507 570 625 678 761

Ververijen (Zie textielnijverheid.) , 27g

Visscherij XIX j 26 | 119 | 1»| 25? 334 I 388 I 453 ) 518 [ 582 [ 636 I 689 I 772

Vloertegels (Fabricage van) I | — l 101 1 1 ' 319 | _, j — | 5Q4 j ggg J — | _ | —

Vrachtrijderij (Zie stalhouderij en vrachtrijderij.)

Vijlenmakers ; (Zie metaalbewerking.)

Wagenmakerij (Zie rijtuig- en wagenmakerij.)