is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, 01-01-1911 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsbeurzen.

"Werkzaamhei,

!eaurende

ARBEIDSBEURZEN — ".

1909 Oct. 1910 Nov. 1910 Dec. 1910 1910 Jan. 1911 Febr. 1911 Mrt jgu Aprjl lgll Mei ign Junj lgll Juü lgll Aug^ igu gep)._ lgu Qct_ m] Hoy_ lgu ——- — ; ; — — ^

België — — ï» 7ö II, 147 VIII, 553 III, 237 IV, 300 lv> 300 y 360 yn> 4g4 5gl ^ 601 x> 65g x> 65g ^ 836 _

Denemarken — — — L — j1' j*' i°L IV, 300 V, 360 VI, 410 VII, 484 VIII, 551 IX, 601 X, 658 XI, 737 -

Duitschland - — — u> 147 ~ li, lag 111, iQl V, 361. V, 361 VI, 410 VIII, 553 VIII, 553 IX, 601 XI, 737 XI, 738 XII, 826

Finland - V, 361 VII, 484 " VII 484 ' _____

Groot-Britannië en Ierland . — — | — 1, 76 — li, i'ta | ui, jy, 300 V, 361 j VI, 410 | VII, 485 VIII, 553 IX, 601 X, 658 XI, 738 XII, 826

Hongarijë - - V, 361 y 4g5

Italië - n> W8 II 149 II, 149 - III, 238 V, dW yl> 41Q m> 4g5 ynI; 553 IX> 6Q1 Xj 65g xn> g2g xu> g26 _ _

Luxemburg — IV, 300 111,238 111,238 — UI, 2dS 111, <«» VII, 485 VII, 485 VII, 485 VII, 485 X, 658 X, 658 X, 658 — —

Noorwegen - — — — — „V , VI, 410 VII, 486 XI, 739 XI, 739 XI, 739 XI, 739 _ _ _

Oostenrijk V, 362 — I, 76 11, 149 — èv' ^ V, 362 VI, 411 VII, 486 VIII, 553 IX, 601 X, 65S XI, 739 XII, 827 —

Zweden — — 1, 76 II, 149 li, 14J LU, tóy iv, óuj. y> 362 yl 4n yn> 4g0 ynl; 553 ^ 6Q2 x> 659 xi, 73.9, XII, 827 -

v rkq _ Xn> 837

Zwitserland — — — x> 059 — _ — — — — — —

Fabrieksinspectie. De (—) in

1910 (Rusland) IX, 613.

Fabriekswet (Japan) II, 163; VI, 419

Gereedschappen (zie Beleening).

Getuigschriften. Wetsontwerp op het verstrekken van (—)GrootBritannië en Ierland) . . . VI, 415.

Gewerkschaftskartelle (zie Vakbeweging).

Gezondheid (zie Arbeidersbescherming).

Groothandelsprijzen (zie Loon).

Handelsbedienden (zie Arbeidsduur).

Handelsondernemingen (zie Arbeid).

Arbeidsmarkt.

Huisarbeid.

Wetsontwerp op den (—)

(België) III, 242.

Idem (Zweden) I, 91.

Wetsontwerp ter bescherming van de loonen der huisarbeiders (Frankrijk). . . . III, 247.

Huishuren, huisvesting, kleinhandelsprijzen en loonen in de belangrijkste industriesteden (Vereenigde Staten van Amerika) . XI, 747.

Huisvesting (zie Huishuren, V olkshuisvesting).

Immigratie (zie Landverhuizing).

Industrie (zie Arbeidersbescherming, Nachtarbeid).

Invaliditeit. Geneeskundige behandeling van tegen (—)verzekerden in Dnitschland gedurende bet jaar 1910 ... X, 665.

Invaliditeitsverzekering (zie Ziekteverzekering).

Kantoorbedienden (zie Arbeidsduur).

Katoenfabrieken (zie Boeten).

Katoenweverijen (zie Arbeidersbescherming).

Kinderarbeid

in Nieuw Zuid-Wales ... 1, 96.

De huidige wetgeving op den (—) in Oostenrijk . . . XII, 839.

Kleinhandelsprijzen (zie Huishuren).

Klerken (zie Rustdag).

Labour Party (zie Arbeiderspartij).

Landbouwcoöperaties (zie Coöperatie).

Landverhuizing

van Nederlandsehe landbouwers naar Argentinië ... I, 94.

(—) naar:

Argentinië in 1909 ... III, 253.

Canada IV, 307.

Chili XI, 743.

Rhodesië ....... VII, 499.

de Vereen. Staten.... I, 92.

Immigratie in 1910 (Canada) II, 163.

(Zie ook Arbeidsgelegenheid,

en onder Nederland blz. 19).

Leerplicht. Wetsontwerp op den (—) (Groot-Britannië en Ierland) ......... VIII, 562.

Lettergieterijen (zie Arbeidersbescherming).

Loodwit.

Koninklijk besluit op de bereiding van (—) (België) . I, 80.

Verordening op de bewerking van loodhoudende stoffen (Groot-Britannië en Ierland) . XI, 744.

ARBEIDSMARKT ^gicT' 0cL 1910 Noy" 1910 Dec' 1910' 1910 Jan' 1011 Feb''' 19' Mrt. 1911 April 1911 Mei 1911 Juni 1911 Juli 1911 Aug. 1911 Sept. 1911 Oct. 1911 Nov. 1911 — — " ' " ~ " ^

België — - 1,73 II» 111, 235 111,235 IV, 29jj g v, 358 VII, 483 VIII, 549 IX, 599 X, 656 X, 656 XII, 824 —

Canada - — — L ™ !{> ^ iv, 298 V, 358 VI, 408 VII, 483 VIII, 549 IX, 599 X, 656 XI, 735

Dnitschland - — — |L 144 11, 144 ii, lao lil, tot 35g 35g y^ 4Qg ynI; 54g yln> 55Q Ix> 59g XI> ?35 x]; 736 xll; 824

Frankrijk - — L 7d 11, 14b - 111, iv, tv- y> ^ 4Qg ^ 4gg ym> 55Q ^ 6Q() x> 656 xl> 736 xn> g24

Groot-Britannië en Ierland — — — 1, 74 1, n, i*/ m, to^ ly 29Q y> 36Q ylj 4Q9 VI1> 4g4 vln> 551 lx> 600 x^ 657 XI> 737 XII; g25

Italië — — — IV, 299 — IV, 299 ( __ _ lxTëÖÖ _ — —

v • - V ,

Luxemburg III, 257 , VIII, o51 -

Noorwegen - - I 1, 7a ; li, 14/ — lil, Ml | ïv, ó» | y> 36Q vi, 409 | VII, 484 | VIII, 551 X, 657 X, 657 XI, 737 XII, 825

Zweden — nl' 237 | ~ i yl> 4l< IxTëÖl xETiaë — —