is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bouw= en Woningtoezicht.

(Inspection des constructions et des hcibitations.)

December (décembre) 1910.

(Waven van het Bouw- en Woningtoezicht. Renseignements de l'itisp. des constructions et des habitations.

ONDERSCHEIDING NAAE DEN AARD VAN HET WERK.

(Nature des ouvrages.)

Gemeenten. ') (Communes.)

Amster- I Arnhem, i 's'(^*av®n" Haarlem. Leiden. Utrechtdam. nage. |

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.)

Perceelen. Immeubles.)

Woningen. (Habitations.]

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.

Perceelen. (Immeubles.)

Woningen. (Habitations.

Vergund.

(Permis pendant le mois.)

Oprichten op nieuw terrein (Construction.) 35, 103 7 12 ; 60 78 37 41 8 8 oO 2o Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 93 — 12 13 3.1 32 2J 24 14, 10 (Reconslruction, et reconstruction partielle.)

In uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 485 — 71 110 308 474 70 88 8 8 204 193 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 26o — 9 11 80 60 72 66 12 i 10 193 17 Loopende bouwvergunningen op het einde der maand.

(Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 519 - 77 122 476 745 100 122 32 40 239 247 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 377 — 12 14 144 112 97 85 54 3 > 219 1.

Gesloopt (Démolitions.) 3 9 — — 16 15 jj ~ 9n 2n _

Onbewoonbaar verklaard — 44 3.3 oi

(Déelarés inhabi/ables.) 1,11

') Voor Rotterdam zie bladz. 41 van deze aflevering.

Overzicht van het door de Arbeidsinspectie gehouden toezicht. x)

(Tableau statistique des visites faites et des procès-verbaux dressés par l Inspection du Travail.)

December (décembre) 1910.

Onsraven van den Directeur-Generaal van den Arbeid. (Renseiffnements du Direeteur-Général du Travail.)

AMBTENAREN.

Aantal volledige

inspecties in fabrieken en Andere bezoeken aan

werkplaatsen, waarop fabrieken en werkplaatsen,

van toepassing was de waarop van toepassing was de

(Nombre d'inspections (Autres visites de fabriques

complètes de soumises d fabriques soumises a

Veiligheidswet.

la loi sur la se'curité des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la se'curité des ouvriers et hi loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Totaal.

(Total.)

Veiligheidswet.

la loi sur la se'curité des

ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet la loi sur la se'curité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

geen dezer wetten.

aucune de ces lois.)

Totaal.

(Total.)

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.)

Aantal gegeven (Nombre des

voorschriften. préceptes.)

waarschuwingen. avertissements.)

Aantal opgemaakte processenverbaal wegens overtreding

der (Nombre des procèsverbaux d cause de la

Veiligheidswet. loi sur la sécurité des ouvriers.)

Arbeidswet.

loi sur le travail.)

FONCTIONNAIRES.

9 Districtshoofden . j 17 50 J 72 30 00 10 7 113 185 » »- -

2 I nspecteurs der 2e classe et insp. at

,ÏÏ~ot.™. 43 100 12 101 70 100 10 18 253 .19 5, 87 1 1

3 Inspectrices en 3 ^ M gQ 15 169 333 100 — 2 adjointes.

15aOpzinchte?s ' 54 44 - 77 175 171 257 73 60 56] 736 103j 163 9 5 Surveillants.

8 Controleurs: i . 10, 25 206 241 33 32 j 117 Hl- 2% 537 14 117 - 2 Controleurs.

Totaal . 124 244 Wö 863 304 | 579 1306 1208 |l 397|s 260 245 495 10 10 Total.

i) In verbaud met een vanwege den Centralen Dienst der Arbeidsinspectie ingesteld bijzonaer onaerzocK nam „He Adiunct-Inspectrices, 13 Opzichters en alle Controleurs een gedeelte der maand December niet aan liet, Bewoi toezicht deel. Dc als gevolg van boveubedoeld onderzoek gebrachte bezoeken zijn met in de gegevens van bove staand staatje verwerkt.

Gemeenten. ')

(Communes.)

Amster- Arnhem. 's-Graven- Haarlem. Leiden. Utrecht. ONDERSCHEIDING NAAR DEN AARD dam. hage. ,

VAN HET WERK. ~ ~ ~ ^ ■} — j "J - S J I • g

(Nature des ouvrages.) g| |.g g| || || || |1 || §1 § | J § ||

II I! II II li ii II II li !l 1! 11 - '

Vergund.

(Permis pendant le mois.)

Oprichten op nieuw terrein (Construction.) 35 103 7 12 ; 60 78 37 41 8 8 oO 2o Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 93 — 12 13 39 32 2.) 24 14 (Reconstruction, et reconstruction partielle.)

I11 uitvoering op het einde der maand.

(En exécution a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 485 — 71 110 308 474 70 88 8 8 204 1J3 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 26o — 9 11 80 60 12 66 12; 10 1J3 li Loopende bouwvergunningen op het einde der maand.

(Permissions courantes a la fin du mois.)

Oprichten op nieuw terrein .... 519 - 77 122 476 745 100 122; 32 40 239 247 Veranderen, uitbreiden of vernieuwen . 377 — 12 14 144 112 97 85 54 3) 219 1.

Gesloopt (Démolitions.) 3 9 — — 16 15 ^ ~ 9n2o_- _

Onbewoonbaar verklaard — 44 ol

(Déelarés inhabi/ables.) >