is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Chemische nijverheid.

(.Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. De toestand was over het geheel normaal. In de afdeeling zeep was het zeer druk. Ook in de andere afdeelingen zou meer kunnen omgaan, maar men vermoedt, dat de grondstoffen te duur zijn. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, maar of er werkloosheid voorkwam, was niet bekend.

Schiedam (Vg).

Kunstmeststoffenfabricage. Zeer druk (aanvoer van grondstoffen en export); 80 losse arbeiders aangenomen. Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. G. w.

Dordrecht (Vg).

Verfwarenfabricage. Te Delft was de toestand gewoon, maar te Schiedam ondervond men verlevendiging. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Schiedam (B).

Loodwitfabricage. Toestand normaal. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Zinkwitfabricage. Toestand gewoon. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Maastricht (As).

Lijmfabricage. Toestand normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Lijm- en beenzwartfabricage. Toestand normaal. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Oliefabriek. Verlevendiging: de hooge zuivel- en kunstboterprijzen deden vraag naar het product (een hulpproduct voor margarine-bereiding) ontstaan. Vele losse arbeiders aangenomen. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Dordrecht sprak van middelmatige seizoendrukte, terwijl Alfen, Delft en Leeuwarden slapte rapporteerden als gevolg van de buitengewoon hooge zaadprijzen, zoodat veel minder personeel in dienst was dan gewoonlijk in het winterseizoen. Velen, die anders des winters in de olieslagerijen werkzaam zijn, moeten nu anderen arbeid trachten te krijgen en daarin slagen zij niet allen.

Alfen (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Zeepfabrieken. De toestand was gunstig, zoowel te Delft als te Nijmegen (druk). Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabriek. Drukte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroolbewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij. Te Groningen, Leiden en Rotterdam was het slap, maar in de overige plaatsen was geregeld werk. Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-IIertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. Er was geregeld werk te Alfen (de slapte eindigde wegens den beteren toestand in de bouwvakken), Amsterdam, te Dordrecht bij houtzagers (afnemende) en houtbereiders, te 's-Gravenhage, Groningen (de slapte eindigde; meer personeel), 's-Hertogenbosch, Leiden, Middelburg (volgens KF verlevendiging), Rotterdam en Schiedam (eenige verlevendiging, langer werktijd).

Slapte werd nog waargenomen te Dordrecht in de stoomtimmerfabriek, te Enschede en Leeuwarden.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Leeuwarden (een weinig) en Middelburg. Overigens waren beide gelijk (geen opgave van Amsterdam). Werkloosheid kwam slechts voor te Groningen.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Dordrecht (B), Enschede (B),'s-Gravenhage (B), Groningen (B), 's-llertogenbosch (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb en KF), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. De toestand was normaal en bevredigend te Amsterdam, Arnhem, Bussum, Delft, Enschede, 's-Gravenhage, te Groningen bij stoelenmakers, te 's-Hertogenbosch, Hilversum, Kampen, Schiedam en Sittard, terwijl er flinke drukte heerschte te Gouda (meer personeel) en te Rotterdam in de meubelfabrieken.