is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarentegen was er niet meer dan middelmatig werk te Breda, Den Helder, Middelburg (een enkele ontslagene vond elders werk) en te Rotterdam bij burgermeubelmakers. Bepaalde slapte werd waargenomen te Dordrecht, te Groningen bij meubelmakers (evenwel wat meer werk dan in December; meer personeel aangenomen), te Haarlem (werktijd korter), Leiden, Nijmegen (eenige) en te Rotterdam bij tafelmakers (echter iets beter dan in December).

Te Gouda was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, waartegenover te Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam en Schiedam het aanbod de vraag overtrof. Overigens waren vraag en aanbod gelijk, terwijl alleen door Haarlem van eenige, zeer geringe werkloosheid melding werd gemaakt. Amsterdam kon aangaande deze onderwerpen geen inlichtingen verstrekken.

Amsterdam (Mli), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leiden (B), Middelburg (Bb), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KF).

Beeldhouwers. Slapte werd waargenomen te Groningen, Leiden en Rotterdam (alleen in de groote zaken was de toestand gunstiger wegens de drukte in de meubelfabrieken). In de overige plaatsen was de drukte bevredigend.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Overigens bestond er evenwicht. Werkloozen waren er te Amsterdam en Groningen (een enkele).

Amsterdam (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Kistenmakers. Te Rotterdam bleef slapte heerschen (weinig exportwerk), overtrof het aanbod de vraag en werden enkele werkloozen aangetroffen. In de overige plaatsen was echter geregeld werk, met evenwicht tusschen vraag en aanbod, zonder werkloosheid. Te Schiedam ondervond men sedert de vorige maand verlevendiging, zoodat de slapte eindigde en de werktijd verlengd werd.

Dordrecht (B), Gouaa (B), Leiden (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Te Dordrecht, Leiden en Schiedam kwam slapte voor, maar overigens was de drukte bevredigend. Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Arnhem.(B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leiden (B),Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Biljartmakers. Slapte. Geen vraag of aanbod van werkkrachten. G. w.

Dordrecht (B),

Jalouzieënmakers. Dordrecht en Rotterdam rapporteerden seizoenslapte, maar Groningen sprak van geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Botterdam (Mh).

Klompenmakers. Te Alfen heerschte drukte en overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Ook in de andere plaatsen was de toestand bevredigend, maar vraag en aanbod waren daar gelijk. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Kampen (B).

Pompmakers. Slapte. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schuierhoutfabrieken. Geregeld werk, maar niet druk. Geen vraag en aanbod. G.w.

Dordrecht (B).

Schorsmolen. Toestand normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Spiegel- en lijstenmakers. Vrij geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (B), Groningen (B), Botterdam (Mh).

Mandenmakers. De toestand was ongeveer normaal te Dordrecht, Groningen, 's-Gravenhage (goed werk), Kampen, Nijmegen en IJsselmuiden. Verlevendiging werd gerapporteerd door Enschede en Gouda (veel vraag), doch slapte werd waargenomen te Ammerstol (de voorraad manden wordt onrustbarend groot), Leiden, Rotterdam en Schiedam.

Te Enschede en Schiedam overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag, maar overigens waren beide gelijk (geen opgave van 's-Gravenhage). Werkloosheid kwam nergens meer voor. De werkloozen, die er de vorige maand te Ammerstol waren, vonden werk aan de zalmzegenvisscherij aldaar.

Ammerstol (Vb), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).