is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ijzergieterij. 's-Hertogenbosch rapporteerde verlevendiging, terwijl de overige verslagen van normaal, geregeld werk spraken. Te Hilversum was het iets drukker dan in December. Slapte kwam blijkbaar nergens voor.

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Bergen op Zoom (KF), Breda (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (BI, Leiden (B), Middelburg (Bb).

XII. Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen.

(Construction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage. De stand der werkzaamheden was normaal en bevredigend te Amsterdam (eenige drukte), Arnhem, Breda, te Delft in de machinefabrieken (vrij gunstig), te Enschede, Haarlem (de vooruitzichten zijn echter niet bijzonder gunstig), Helmond, Hilversum, Leeuwarden, Leiden en Schiedam. Drukte werd geconstateerd te Alfen (seizoen), te Delft in de fabriek van ijzerconstructie (veel overwerk), te Dordrecht in de machinefabricage, te Gouda, 's-Hertogenbosch (nog al overwerk in de afd. ketelmakerij) en Kampen.

Minder bevredigend was de toestand alleen te Dordrecht jn de constructiefabrieken (matig werk) en te Groningen (slapte, doch in den loop der maand trad eenige verbetering in).

Vraag en aanbod van werkkrachten waren in de meeste plaatsen met elkander in evenwicht. Te Delft en Haarlem was de vraag evenwel iets grooter dan het aanbod, terwijl het aanbod de vraag een weinig overtrof te Enschede, Groningen, Leeuwarden en te Schiedam voor de machinefabricage (evenwicht in de ketelmakerij).

Werkloosheid kwam alleen voor te Groningen (geringe), Leeuwarden (slechts enkele gevallen) en Schiedam (onder machinemakers, niet onder ketelmakers).

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

Electriciens, aanleggers van electrische geleidingen. Er was gewoon, geregeld werk te Amsterdam (meer personeel), Arnhem en Groningen, terwijl het druk was te Leiden. Minder bevredigend was de toestand te Delft (eenige slapte trad in), Nijmegen (als voren), Dordrecht (niet druk) en Enschede (slap, ontslag).

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam (evenwel minder dan in vorige maanden) en Enschede. Overigens waren beide vrijwel gelijk. Alleen te Amsterdam heerschte eenige werkloosheid.

Amsterdam (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Leiden (B), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. De toestand werd normaal genoemd door Amsterdam, Arnhem en Leiden, terwijl seizoenslapte werd gerapporteerd door Dordrecht, Groningen (evenwel reeds eenige verlevendiging), Haarlem (minder slap dan vorige jaren, wegens het zachte weder), 's-Hertogenbosch en Rotterdam.

Te Groningen en Rotterdam was het aanbod grooter dan de vraag, maar overigens waren beide vrijwel gelijk (geen opgave van Amsterdam). Alleen te Groningen werd werkloosheid waargenomen.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Instrumentmakers. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (,B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Slapte te Dordrecht, maar geregeld werk te Groningen en 's-Hertogenbosch. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Voldoende werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B).

Fabricage van fittings voor gloeilampen. Er was druk werk, zoodat voortdurend nieuwe werkkrachten werden aangenomen en drie of meer avonden per week werd overgewerkt.

Middelburg (Bb).

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen.

(Construction de navires et voitures.)

IJzeren- en houten-scheepsbouw. Er heerschte een bevredigende of flinke drukte te Alfen in den scheepsbouw (aanbouw van haringloggers; meer personeel,