is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkdag opnieuw met l'/2 uur verlengd) en bij blok-en mastenmakers, te Arnhem, te Dordrecht in den ijzeren-scheepsbouw, te Haarlem in het grootbedrijf (iets drukker dan in December) en het kleinbedrijf (verlevendiging, de slapte eindigde, op één werf werd de werkdag verlengd), te Kampen, Leiden (veel werk), te Rotterdam in den scheepsbouw (weder drukker dan in December, op één werf werden 60 werklieden aangenomen) en bij scheepssmeden (veel werk; hier en daar werd de werkdag 1 a 2 uur verlengd), te Schiedam in den ijzeren-scheepsbouw (iets drukker dan in December) en den houten-scheepsbouw (verlevendiging; de slapte eindigde; reparatie-werk aan haringschepen; meer personeel, langer werktijd) en ten slotte te Vlissingen (volop werk, enkele werklieden aangenomen).

Slapte werd waargenomen te Amsterdam, te Dordrecht in den houtenscheepsbouw (uitsluitend herstellingswerk) en bij blok- en mastenmakers, te Den Helder (minder werk dan in December, ontslag van 5 smeden en 3 sjouwers) en te Groningen, waar evenwel weder eenige verbetering intrad, zoodat opnieuw arbeiders werden aangenomen.

Te Alfen en Vlissingen was de vraag naar goede werkkrachten grooter dan het aanbod. Vlissingen merkte daarbij op, dat er minder aanbod was dan in vorige maanden, doordat er elders meer werk kwam in het bedrijf. Daarentegen overtrof het aanbod de vraag te Amsterdam, Groningen, Den Helder en Rotterdam. Overigens waren beide gelijk.

Werkloosheid werd gerapporteerd door. Amsterdam, Groningen en Den Helder.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (Ml.

Rijtuig- en wagenmakerij. Verlevendiging of drukte werd waargenomen te Amsterdam (verlevendiging), Delft (volop werk) en 's-Gravenhage (druk). Hiertegenover stond middelmatig werk te Hilversum en slapte te Groningen (iets minder slap dan in December), Haarlem (de werktijd werd aanzienlijk verkort) en 's-Hertogenbosch. In de overige zeven plaatsen was normaal, geregeld werk.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren over het geheel gelijk (geen opgave van Amsterdam). G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabrieken. De toestand bleef gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Nijmegen (Vg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G.w.

Arnhem (B).

Boekbinders. Drukte werd nog gerapporteerd door Delft (eenige drukte; overwerk), Dordrecht en Rotterdam (tegen het einde der maand nam het overwerk wat af). Voorts werd de toestand normaal, bevredigend genoemd door Groningen (iets drukker dan in December), Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leiden en Nijmegen. Eenige slapte werd echter geconstateerd door Amsterdam en 's-Gravenhage.

Te Amsterdam en 's-Gravenhage was het aanbod iets grooter dan de vraag, maar overigens waren vraag en aanbod gelijk. Werkloozen waren er alleen te Amsterdam (± 5).

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D-), Groningen (B), Haarlem (D), 's-llertogenbosch (B), Leiden (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. Er heerschte een bevredigende drukte te Amsterdam, Groningen, Haarlem, Hilversum (verlevendiging), Leiden en Schiedam (een gedeelte van het personeel werkte iets langer). Het bedrijf te Westzaan ondervond aanvankelijk eenige slapte, doch tegen het einde der maand trad er verlevendiging in.

De stroocartonfabriek te Leeuwarden stond stil. Nog slechts enkele arbeiders waren in dienst voor schoonmaakwerkzaamheden enz., tegen een uurloon van 10 ets. Van de ontslagenen waren nog een 20-tal geheel of gedeeltelijk werkloos.

Te Westzaan overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag. Daarentegen bestond te Amsterdam nog steeds gebrek aan goede werkkrachten. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. Werkloosheid kwam alleen voor te Leeuwarden.

Amsterdam i D), Groningen (B), Haarlem (D), Hilversum (P), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (Vg), Westzaam (P.)

3