is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Textielnijverheid.

(.Industrie textile.)

Textielnijverheid. Slapte viel waar te nemen te Boxtel (arbeidsduur verkort, één handweverij stopgezet), te Gemert in de handweverij (slapte grooter dan ooit), te Groningen in de tricotage (slapte bij enkelen, niet ineer dan matig werk bij anderen in verband met het zachte weder; in één fabriek verkorting van den arbeidsduur), te Leiden in de dekenweverijen, de sajetspinnerijen en de breierijen (arbeidsduur verkort), te Tilburg in enkele fabrieken en te Vaals (groote slapte; ontslag van werklieden, arbeidstijd verkort).

Daarentegen was de toestand bevredigend of zelfs gunstig te Eindhoven (verlevendiging, meer werklieden aangenomen), Geldrop (verlevendiging, arbeidsduur verlengd), te Gemert in het fabriekswerk (verlevendiging), te Helmond (volgens V. meer werkkrachten aangenomen, arbeidsduur- verlengd en meer overwerk), Hengelo, te 's-Hertogenbosch voor breisters, te Leiden in de katoen-, laken- en greinweverijen, in de drukkerij van wol, katoen en linnen (drukte zoowel in het machinale als in het handwerk) en in de katoenfabrieken (lampenpitten, breigaren, netten), te Rotterdam in de wattenfabricage en te Utrecht in de breierijen (een weinig verlevendiging).

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Boxtel, te Gemert voor de handweverij, te Groningen, te Helmond, voor zoover betreft jeugdige vrouwelijke werkkrachten, te Leiden voor de breierijen en te Vaals (waar 4 wevers werden gevraagd, boden zich 100 aan). Daarentegen was de vraag grooter dan het aanbod te Eindhoven (vooral jeugdige werkkrachten), Geldrop en te Helmond in enkele bedrijven, voor zoover betreft vrouwelijke werkkrachten. Overal elders bestond evenwicht.

Werkloosheid kwam voor te Gemert (handwevers), Hengelo (als gevolg van een werkstaking aan een der groote fabrieken) en Vaals (veel werkloozen).

Boxtel (Mv en V), Eindhoven (Y), Geldrop (V), Gemert (Y), Groningen (C), Helmond (KF en V), Hengelo (Tn), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tu), Rotterdam (C), Tilburg (As), Utrecht (C), Vaals (W).

Vellenblooterijen. Goed werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

Tapijtfabricage. Te Rotterdam was het druk in verband met het a s. voorjaar, zoodat er, als gewoonlijk in dezen tijd, met twee ploegen gewerkt werd, het aantal werkkrachten uitgebreid werd en de verdiensten stegen. Te Hilversum was geregeld werk (eenige verlevendiging in de handweverij, zoodat enkele werklieden werden aangenomen). Daarentegen bleef te Laren nog steeds eenige slapte heerschen.

Te Rotterdam en te Hilversum, voor zoover de machinale weverij betreft, was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, doch te Hilversum voor de handweverij en te Laren overtrof het aanbod de vraag. Eenige werkloosheid kwam alleen nog voor onder de handwevers te Hilversum.

Hilversum (Ti), Laren (Hilversum Ti), Rotterdam (C).

Bandfabricage. Te 's-Hertogenbosch was middelmatig werk. Te Arnhem was de toestand in de afdeeling bleekerij normaal, doch in de afdeelingen weverij en ververij heerschte slapte. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

Passementfabricage. Er was overal vrij geregeld werk; te Arnhem ontstond verlevendiging en eindigde de slapte van de vorige maand.

Te Amsterdam was het aanbod iets grooter dan de vraag en kwam een weinig werkloosheid voor. Te Arnhem en 's-Hertogenbosch waren vraag en aanbod gelijk en heerschte geen werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

Touwslagerijen. Te Utrecht was geregeld werk, met evenwicht tusschen vraag en aanbod en geen werkloosheid. Te Rotterdam had de eene fabriek het druk, zoodat voor de machine-werkers de arbeidstijd verlengd werd en de verdiensten stegen. In de andere fabriek was de toestand gewoon, doch er werden arbeiders ontslagen in verband met de invoering van machines. Er heerschte een weinig werkloosheid.

Rotterdam (C), Utrecht (G).

Zeilmakerij. Seizoendrukte; langere werkdagen. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Tilburg (As).