is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

(Fabrication de gaz et d'électricité.)

Gasfabrieken. In (de lichtgasfabrieken duurde de seizoendrukte voort. Ook de waterstof- en zuurstofgasfabriek te Schiedam bleef drukte ondervinden, waarvan overwerk het gevolg was. G. w.

Amsterdam (Vg), Schiedam (Vg).

XA II. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(.Fabrication d'aliments.)

Meeltabricage. Er was gewoon, geregeld werk in de grutterijen en korenmalerijen te Arnhem en Nijmegen, het molenaarsbedrijf te Tilburg (voor den tijd van het jaar niet druk) en de meelfabrieken te Deventer, 's-Hertogenbosch Middelburg, Tilburg en Utrecht (minder dan in December).

Eenige drukte werd waargenomen in het molenaarsbedrijf te Alfen (seizoendrukte) en Asten (minder druk dan gewoonlijk in dezen tijd) en de meelfabrieken te Leeuwarden (vrij geregeld werd tot middernacht gewerkt) en Rotterdam (overwerk).

Daarentegen viel slapte te constateeren in de meelfabrieken te Amsterdam (eenige slapte; bijna geen overwerk meer), 's-Gravenhage(buitenlandscheconcurrentie), Vlaardingen (als voren), Groningen (te verwachten lagere marktprijzen) en Moerdijk (algemeene lusteloosheid bij de koopers).

Het aanbod van losse werkkrachten overtrof de vraag voor de meelfabrieken te Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Vlaardingen. Daarentegen was het aanbod kleiner dan de vraag in het molenaarsbedrijf te Asten en Tilburg. Overigens waren beide gelijk. Werkloosheid onder sjouwers werd gerapporteerd door Amsterdam (eenige), Deventer en 's-Gravenhage.

Al feil Og), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Asten (P), Deventer (P), 's-Gravenhage (Vg) Groningen (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden(K), Middelburg (Bb), Moerdijk(P), Nijmegen Oo)> Rotterdam ('Vg), Tilburg (As en P), Utrecht (Vg), Vlaardingen (P).

Rijstpellerijen. Te Rotterdam was de toestand normaal, maar te Dordrecht was de drukte slechts middelmatig wegens den geringen aanvoer van ruwe rijst. Onder de vaklieden werden geen werkloozen aangetroffen, maar wel overtrof te Rotterdam het aanbod van losse werkkrachten de vraag.

Dordrecht (Vg), .Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. De toestand werd normaal genoemd door Amsterdam (eenige verlevendiging), Arnhem, Delft, Dordrecht (eenige verlevendiging; drukte in de fabricage van hondenbrood), 's-Gravenhage (iets beter dan in December), Groningen (vrij druk, in verband met de duurte der aardappelen en de geringe werkloosheid in dezen winter), Haarlem (enkele bakkerijen ondervonden slapte wegens de toenemende coöperatie), Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam (niet druk, in verband met het zachte weder), Schiedam (verlevendiging vrii druk) en Utrecht. J

Daarentegen heerschte slapte te Alfen (vele zieken), 's-Hertogenbosch (als voren) en Leiden (evenwel iets beter dan in December).

Behalve te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Schiedam en Utrecht, waar het aanbod de vraag naar werkkrachten overtrof, bestond overal evenwicht tusschen beide. Werkloosheid kwam voor te Amsterdam, Schiedam (vier werkloozen) en Rotterdam, waar 4 vakvereenigingen, resp. met 218, 70, 94 en 222 leden, resp. 6, 0, 3 en 3 werkloozen hadden, terwijl zich aan de arbeidsbeurs 22 gezellen hadden aangeboden.

Amsterdam (Vg), Alfen (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg),'s-Gravenhage (Vg), Gromngen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. Als gewoonlijk na de drukte, verbonden aan de feestdagen in December, heerschte er eenige slapte te Amsterdam (ontslag van het losse personeel; toestand overigens niet slecht), te Dordrecht in de banketbakkerijen en de koek- en suikerbakkerijen (middelmatig), te Groningen in de koek- en banketbakkerijen, te 's-Hertogenbosch in de koekfabrieken (eenig los personeel ontslagen) en de biscuitfabricage, te Nijmegen, te Rotterdam bij slijters- koek- en banketbakkerijen (overproductie; vele werklieden ontslagen) en in banketbakkerijen (over 't algemeen slap, zoodat verscheidene gezellen ont-