is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 2, 28-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIE

KN

GEMEENTE. (Province et commune.)

Nummer der onderneming.

(Numéro de Ventreprise.)

Gebuild tarwebrood (melkbrood).

(Pain de froment bluté [pain au lait].)

Gebuild tarwebrood (waterbrood).

(Pain de froment bluté [pain d l'eau].)

Ongebuild tarwebrood.

(Pain de froment nonbluté.)

Roggebrood.

(Pain de seigle.)

Opmerkingen betreffende dividend, gratis Paaschbrood, enz.

(Notes concernant dividendes, pain de Paques gratuit, etc.)

Hoogezand . . . 136 21,17 16 — 6,5 Aan de verbruikers van roggebrood wordt paaschbrood gegeven, waarde ± 4 pCt.

137 22 16 — 6,5 Gratis krentenbrood voor het verbruik van rogge¬

brood ; waarde ± 4 pCt.

Onstweddc . . . 160 19 13 — 6,89 Gratis kerstbrood ter waarde van ongeveer 2i/2pCt.

van het verbruik.

161 20 16 — 6,92 Gratis kerstbrood voor het verbruik van roggebrood;

waarde ± 3 pCt.

Slochteren. . . . 180 — — — 6,5

181 20 18 — 6,5 6V3 pCt. korting op roggebrood.

Veendam .... 190 18,33 12,79 — 6,95 Gratis kerstbrood voor het verbruik van roggebrood;

waarde ± 2 pCt.

191 24 22 — 7 Gratis kerstbrood voor het verbruik van roggebrood

Winschoten . . . 202 18 16 16 7 Gratis paaschbrood voor het verbruik van rogge¬

brood ; waarde 4 pCt.

203 19,5 17,5 17,5 7 Gratis paaschbrood voor het verbruik van roggebrood ; waarde i/s pCt.

Drenthe.

Assen 114 19,24 14,62 13,12 6,39

115 23,5 20 16,5 6,5

Emmen 66 20 12,5 — 7,67

67 2] 13,33 — 6,91 Gratis kerstbrood of koek; waarde 4'/2 pCt.

68 20 16 — 7,5 Gratis paaschbrood.

Hoogeveen . . . 134 18 15 — 6,78

135 19 13 14 7,01 Met Paschen, Pinksteren en Kerstmis een gratis

brood ter waarde van 20 cents.

Meppel 154 18 16 — 7,28

155 20 16,33 18 7,17

Odoorn 158 25 13,33 — 6,67 Gratis paaschbrood ter waarde van ± 1/2 a 1 pCt.

van het verbruik.

159 19,33 11 — 6,5

Limburg.

Heerlen .... 130 17 14,5 12,5 10 Met Nieuwjaar ontvangen de verbruikers een geschenk.

131 20 16 15 10

Kerkrade .... 144 15 — — 8,5 Gratis paaschbrood.

145 24 18 12 9 7 'pUt. dividend.

Maastricht ... 90 18 ,13 — 9,34

91 17,43 ' 13,22 — 9,45 Gratis koningsbrood, waarde f 0,40—f 1 per stuk.

02 — 13 — 9,33 Aan de leden der vakvereenigingen van den R.-K.

Volksbond wordt 1 cent per K.G. gebuild tarwebrood en % cent per K.G. roggebrood korting gegeven.

Roermond. . . . 172 20 17 14 8,38 Gratis Driekoningenbrood, waarde f 0,30—f 1. Met

Nieuwjaar wordt 1 pCt. van het verbruik teruggegeven.

173 20 16 13 8,5 Met Driekoningen een koek ter waarde van

f 0,40—f 1,20.

Venlo 194 18 15 12 9

195 18 — — 8,46 Op roggebrood ± 31/2 pCt. korting.

Weert 198 19,83 — 15 8,4 Bij het halen van brood, enz. wordt een kleine

toegift gegeven.

199 20 14,08 — 9,07

Gemiddelde voor de gemeenten met 10 000 of meer Moyenne pour les communes avec 10 000 et inwoners volgens de volks- plus habitants (d'après le recensement génételling van 1909 . . . 17,40 14,73 13,92 9,65 ral de la population de 1909).

IV