is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen), Kampen (goed werk), Tilburg, Vlissingen (voldoende werk of drukte), Amsterdam (vrij druk) en Alfen (werkkrachten aangenomen).

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht te Amersfoort, Alfen, Delft, 's-Hertogenbosch en Kampen, terwijl bij een der groote maatschappijen te Vlissingen de vraag het aanbod overtrof. Overal elders was het aanbod grooter dan de vraag.

Werkloosheid werd gerapporteerd door Arnhem (afnemende), Dordrecht, Enschede, Gouda (geringe), 's-Gravenhage (afnemende), Hilversum (3 a 4 pCt.), Leeuwarden (ten hoogste 5 pCt.), Leiden (5 pCt.), Middelburg (veel), Rotterdam (in de afdeeling van den Alg. Ned. Timmerliedenbond 8 pCt.), Tilburg (vier personen), Zutfen, Groningen (20 a 25 gezellen) en Amsterdam.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (Bb), Nijmegen (B), Botterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Metselaars, opperlieden. De toestand was bevredigend te Alfen (verlevendiging), Amersfoort (werklieden aangenomen), Amsterdam (vrij druk), Arnhem, Delft (verlevendiging), 's-Gravenhage (vrij druk), Groningen (arbeidsdag verlengd, werklieden aangenomen), Den Helder (enkele werkkrachten aangenomen), Kampen (druk werk), Nijmegen, Tilburg en Vlissingen.

Daarentegen bleef slapte heerschen te Breda (velen vonden echter werk in omliggende gemeenten), Bussum, Dordrecht, Enschede (ontslag), Gouda (ontslag), 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden (een weinig verlevendiging; enkele werklieden aangenomen), Leiden, Rotterdam, Schiedam en Zutfen.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod bij een der groote maatschappijen te Vlissingen, terwijl tusschen beide evenwicht bestond te Alfen, Amersfoort, Arnhem, Delft, 's-Hertogenbosch, Kampen, Nijmegen, Tilburg en te Groningen bij metselaars en voegers. Overigens werd overal de vraag door het aanbod overtroffen.

Werkloosheid werd waargenomen te Amsterdam (die onder metselaars werd van werkliedenzijde op 10 pCt- geschat), Bussum (sporadisch), Delft (weinig), Dordrecht, Enschede, Gouda (geringe), Hilversum (± 10 pCt.), Leeuwarden (+5 pCt.), Leiden (onder metselaars ± 10 pCt., opperlieden ± 15 pCt.), Rotterdam, Schiedam, Zutfen en te Groningen onder opperlieden.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogeubosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (B), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (B), Zutfen (B).

Kalkblusscherij. Seizoenslapte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Stukadoors en witters. De seizoenslapte duurde voort te Amersfoort (echter afnemende; enkele werklieden aangenomen), Arnhem (afnemende), Breda (velen vonden in omliggende gemeenten werk), Dordrecht, Den Helder (afnemende), 's-Hertogenbosch, Hilversum (een weinig verbetering; de werkloozen vonden elders werk), te Leiden bij witters en te Schiedam.

Daarentegen was de drukte bevredigend te Bussum (werkkrachten aangenomen), Delft (verlevendiging), Enschede (arbeidsduur verlengd), Gouda (verlevendiging), 's-Gravenhage, Kampen (vrij druk), Leeuwarden (eenige verlevendiging), te Leiden bij stukadoors (als voren), te Nijmegen, Vlissingen, Amsterdam (drukte; werklieden aangenomen) en Groningen (werkdag verlengd, werklieden aangenomen). Te Rotterdam ontstond wel eenige verlevendiging, maar de werkzaamheden stonden nagenoeg stil als gevolg van een werkstaking.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Amersfoort, Breda, Enschede, Den Helder, Leeuwarden, te Leiden en Groningen bij witters en te Schiedam, terwijl de vraag grooter was dan het aanbod te Groningen, voor zoover stukadoorsgezellen betreft. Overigens was er evenwicht tusschen beide (geen opgaaf van Amsterdam).

Werkloosheid werd gerapporteerd door Amersfoort (enkelen), Leeuwarden (ten hoogste 5 pCt.), Leiden (15 pCt. onder witters, geen onder stukadoors) en Groningen, voor zoover de witters betreft (de meeste gezellen). Geen opgaaf van Amsterdam.

Amersfoort (B), Amsterdam (B), Arnhem (B), Breda (B), Bussum (Hilv. B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (B), Schiedam (B), Vlissingen (B).