is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL II. Arbeidsduur le kwartaal 1910.

Tableau II. Temps du travail Ier trimestre 1910.

De gegevens zijn verstrekt door de Kamer van Arbeid

GROEPEN EN ONDERGROEPEN VAN n^es renseignements ont été _

BEDRIJVEN, INDUSTRIEËN, ENZ. donnés par la BEROEP.

,T , , . . Chambre du Travail) (Profession.)

{Industries.)

voor te

(pour) (a)

Positie in het beroep. (Position dans la profession.)

Aantal uren per etmaal. (Nombre des heures par jour.)

Minder dan 8.

8.

8—9.

9.

9—10.

10.

10—11.

11.

11—12.

12.

12—13.

18.

13—14.

14—16.

16 en meer.

Aantal werklieden. (Nombre des ouvriers.)

Totaal aantal werklieden. (Total des ouvriers.)

1 | 2 3 4 5 6 7 8 | 9 j 10 ! 11 I 12 j 13 ' 14 15 j 16 | 17 | 18 19 20 | 21

Mh. Haarlem. . . Scheepsklinker

(Scheepswerf en ; werktuigeufa-

briek) .... D — — — — 29 —■ — — — — — — — — — 29

» » . . . Overige beroepen. D — — — — 161 —- •— — — — — — — — — 161

Totaal XIILü. .. — — — D — — — — 355 — -— -— — — — — — ■ — — 355

i

b. Vervaardiging van rijtuigen en wagens. Mh. Haarlem. . . Bankwerker (Fabr.

van rijtuigen en

spoorwagens). . D — — — — 68 — — — — — — — — — — 68 » » . . . Boorder en voorslager (idem) . D — — — — 28 — — — — — — — — — — 28 » » . . . Schilder (idem) . D — — — — 32— — — — — — — — — — 32 » » . . . Wagenmaker (idem) D — — — — 108 — — — — — — — — — — 108 » » . . . Overige beroepen. D — — — — 85 — — — — — — — — — — 85

Totaal XlIIé. . . — — — D — — — — 321 — 321

i ; J

XVIII. Landbouwbedrijven.

c. Tuinbouw, ooft- en bloemkweekerij . Bbt. Beverwijk . . Werkman (Bloem-

bollenkweekerij) D 3 — — — — — — — — — — — — — — 31)

» » (Heemskerk) . Werkman (idem) . D 1 ■— — ■— — — — — — — — — — — — 1 2) » » (Limmen) Werkman (idem) . D 8 — — — — — —■ — — — — — — — — 8 3) » » (Uitgeest) Werkman (idem) . I) — 2 — — — — — — — — — — — —■ —■ 23) » » (Wijk aan

Zee en Duin). Werkman (idem) . D 2 —• — — — — — — — — — — — — — 2 4)

Totaal XVIIIc ... — — — D 14 2 — — •—• —- — — — — — — — — — 16

XXI. Verkeerswezen.

a. S^oor- en tramwegen (werkplaatsen) . 1 MAi. \ Haarlem. . . \ Boorder (Spoorweg- \ \\\ \ . i \ l \ i

- - r ' Na — V—\ -—V — ' , '.'A : — —' ——\— — - -- — V — '-W

[ » j j> . / Draaier (i'ct&mj. . , /' — /— 7~-—/ — f 94 — . — / — /— /-—/—f—" —/ ~~~ / /

» » . . . / Ketelmaker (idem). ' D I — [—j—/—/ SI — — — —/— —/ — \— — / ^ » » ... | Loc.-bankwerker

(idem). ... D — 189 - 189

» » . . . Poetser (idem). . D -—■ — — — 65 — — — — —■ — — — — — 65 » » . . . Bijtuigbankwerker

(idem). ... D — 102 - — 102

» » . . . Schilder (idem) . D —• — — — 73-— — — — — — — — — — 73

» » . . . Sjouwer (idem). . D __ — — 34 — — —. — — — — — — —■ 34

» » . . . Voorslager (idem). Dj — — — — 57 — — —- — — — — — — — 57

» » . . . Vuurwerker (idem) I) — — — — 58 — — — — — — — —- — — 58

» » . . . Wagenlichter(idem) D — — — — 47— — •— — — — ■— — — — 47

» » . . . Wagenmaker (idem) D — — — — 146 — — — — •—■ — — — — — 146

» » . . . Zadelmaker (idem) D — — —■ — 46 —- — — — ■— — — — — — 46

» » . . . Overige beroepen. D 1 — — — 240 6 — 2 —- 5 — — — — — 254 5)

Totaal XXIa. — - Dl 1266 6 - 2- 5 1280

I

„ , , , l — — — D 15 2 35 17 1974 52 600 195 40 22 9 — — 2961

Totaal generaal. . j _ __ _ c ______ ]3 6 — — — — — 19

I 1 I

TABEL III. Arbeidsduur 2e kwartaal 1910. Tableau III. Temps du travail 2me trimestre 1910.

III. Boek- en steendrukkerij,

fotografie, enz.

a. Boekdrukkerij B. Gouda ... — D — —■ — — — 9 — — — — —• •— — — — 9

» Groningen . . — Dj — — •— 68 271 19 30 — — — — — — — — J ^Qg

Totaal III« ... — - | - D — 68 271 28 30 — 399

_ _ | c —— — ———— — — 13

_ * : j ; j j

b. Steen- en plaatdrukkerij, enz.... B. Groningen .. — D — — — 1 56 14 j — — — j — — — — — ■— 71

IV. Bouwbedrijven, openbare

werken, reiniging.

a. Huizenbouw B. Gouda . . . Timmerman... D — — — — — — — 23 8 — — — — — — 31

» » ... Overige beroepen. D — — —• — — —• — 7 7 — —. — — — — 14

'j wericen in iviaart y'/4 uur per aag. °) uertien dezer weruiieaen zijn met toezicnt Deiast (U).

2) Werkt in Maart 10 uur per dag. Aclit gezellen werken om de andere week 51'/2 en 56 '/2 uur, waarvan 27

3) Werken in Maart 10 uur per dag. uur gedurende den naeht. Vijf gezellen arbeiden 49 iji uur per week, waarvan

4) Werken in Maart 9'/4 uur per dag. 40 uur gedurende den nacht, terwijl twee gezellen wekelijks 32 uur werken,

5) Van de in kolom 15 vermelde werklieden arbeiden er twee des Zaterdags waarvan 27 uur gedurende den nacht. Van de in kolom 12 opgegeven werklieden 5 uur, terwijl twee anderen op dien dag slechts 4 uur werken. arbeiden er 26 één dag per week 11'//, uur.