is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's-Gravenhage (meer personeel, overwerk), Hilversum (meer personeel), Bussum (als voren), Nijmegen en te Rotterdam bij meubelmakers (meer personeel).

Beneden het normale was de toestand nog slechts te Dordrecht (hoewel beter dan in Februari) en Leiden (slapte).

Te Enschede en Gouda was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, maar te Haarlem, Schiedam en te Rotterdam bij tafelmakers overtrof het aanbod de vraag. Overigens was er evenwicht. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B). Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KF), Zutfen (B).

Beeldhouwers. Te Dordrecht, Groningen en Leiden was het slap, maar in de overige plaatsen was redelijk werk. Te Rotterdam trad eenige verlevendiging in wegens de drukte in het meubelmakersbedrijf.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Amsterdam en Rotterdam, waar het aanbod grooter was. Werkloosheid werd niet gerapporteerd (geen opgave van Amsterdam).

Amsterdam (B), Dordrecht (B), Arnhem (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Kistenmakers. Te Rotterdam heerschte slapte, zoodat er korter gewerkt werd en het aanbod de vraag overtrof. In de overige plaatsen was vrij geregeld werk, met evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

De slapte te Rotterdam werd geweten aan het seizoen en het weinige werk in de margarinefabrieken.

Dordrecht (B), Gouda (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Er heerschte slapte te Dordrecht, Leiden en Rotterdam (weinig werk in de margarinefabrieken, den olie- en den vethandel; in 2 ondernemingen werd de werkdag 2 uur verkort). In de overige plaatsen was de toestand bevredigend.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam (arbeiders zonder vakkennis) en Rotterdam. Overigens waren beide echter gelijk. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Biljartmakers. Slapte. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (B),

Jalouzieënmakers. Dordrecht bleef slapte rapporteeren, maar te Groningen en Rotterdam (eenige seizoenverlevendiging) was thans geregeld werk. Te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag, maar in de beide andere plaatsen waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Rotterdam (Mh).

Klompenmakers. Er heerschte overal een bevredigende drukte. Vraag en aanbod waren over het geheel gelijk. Alleen bij de machinale klompenmakerij te Alfen overtrof het aanbod de vraag (een deel van het bedrijf werd naar Rusland verplaatst). G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Arnhem (B), Kampen (B).

Pompmakers. Slapte. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Spiegel- en lijstenmakers. Vrij geregeld werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Slapte werd nog gerapporteerd door Aminerstol (zoolang het weder koel blijft, geschiedt de verzending van jonge groenten in kisten of kratten), Rotterdam en Schiedam.

Overal elders was de toestand bevredigend, met drukte te Enschede (meer personeel) en Gouda.

i ^r,aa§ en aanbod waren gelijk, behalve te Rotterdam en Schiedam, waar het aanbod de vraag overtrof. G. w.

r ■] AtI!l?erïo1 ^ '*)' Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).

Borstelmakers. Te Dordrecht bleef het slap, maar in de overige plaatsen was de toestand bevredigend. Te 's-Hertogenbosch was volop werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w. .

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).