is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Groningen.8)

Meubelmakersgezellenvereeniging „Eendracht"

Haarlem.9)

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Haarlem)

Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Haarlem).

Chr. Yereeniging tot bestrijding der

werkloosheid

Algem. Haarl. Vereeniging tot bestrijding van werkloosheid

Alg. Vereen.: Bestrijding der geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid

Hilversum.,0)

R.-K. Kalk- en Steenbewerkersveree-

. niging „St. Marinus"

Timmerliedenvereeniging „Door Eendracht Verbetering"

R.-K. Schildersgezellenvereeniging

„St. Lucas"

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (afd.

Hilversum)

Centrale Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Hilversum)

Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenooten (afd. Hilversum) .... Textielarbeidersgilde „St. Maria" . .

Leeuwarden. ")

Chr. Grondwerkers- en Opperliedenvereen. „Helpt Elkander". . . . Chr. Timmerlieden- en Metselaarsvereenigiug „Door Eendracht Sterk" . R.-K. Timmerliedenver. „St. Joseph". Stukadoorsgezellenvereeniging „Eensgezindheid"

Schildersgezellenvereeniging „Met Moed Yooruit"

Leiden.12)

Centrale Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Leiden)

Timmerliedenvereeniging „Vooruit" . Leidsche vereen, ter bestrijding van de. ew. VtvYfi .

Maastricht. ,3)

R.-K. Bouwvakvereeniging „Tevredenheid door rechtvaardigheid" . . .

Middelburg.I4)

Algem. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Middelburg)

Ned. Schildersgezellenbond (afd. Middelburg)

Nijmegen.15)

Kalk- en St.eenbewerkersvereeniging (onderafdeeling van den Chr. Nat.

Werkmansbond)

Nijmeegsche Chr. Timmerliedenvereeniging . .

R.-K. Kalk- en Steenbewerkersveree-

niging „St. Petrus"

Centr. Bond van Bouwvakarbeiders

(afd. Nijmegen)

B.-K. Timmerliedenvereeniging „St.

Jozeph"

R.-K. Metaalbewerkersvereeniging

„St. Eloy"

Nederl. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond (afd. Nijmegen) . .

Rotterdam.16)

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Rotterdam)

Ned. Chr. Bouwvakarbeidersbond (afd.

Botterdam)

Bond van Machinisten en Stokers in Nederland (afd. Botterdam) . . . Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (afd. Rotterdam) . . Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Rotterdam)

Onderlinge Waarborgmaatschappij. .

Tilburg.

R.-K. Timmerliedengilde „St. Joseph". „St. Antoniusgilde"

Utrecht. ")

Typografeuvereeniging „Nut en Genoegen"

_ Alg. Ned. Stukadoorsbond (afd. < Utrecht)

8) tot 17). Zie de noten op bladz.

2 8 | . 4 • | 5 | 6 j ' \ 8 | 9 [ 10 | 11 II 12 | 13 j 14 | 15

i i I i i I I I

! ■

49 0,20 0,201 0,20 1,20 1,20 l,20j 6,- 0,- 6,- 0,60 3,— j 0,60 | 3,—

69 0,40 0 0 2,-- 0 0 | 5,- 0 0 0 0 0 0

150, 3,80, 0,20 0,20 22,80 1,20 1,20 6,- 6,- j 6,- ' 0,84 4,20 0,60 ! 3,—

125 1,20 1,20 1,20' 5,20 5,20 5,20 4,3 4,3 4,3 1,80 1,50 j 1,40 | 1,165

316 2,20 2,20 2,20 11,— 11,— 11,— 5,- 5,- 5,- ' 4,56 2,07 4,06 1,845

72; 1,40 1,401 1,40 7,— 7— 7,— 5,- 5,- i 5,- 2,31 1,65 1,80 1,28 *

|

48 j 1,201 1,20 1,20 5,40 5,40 5,40, 4,5 4,5 4,5 2,54 2,11 s 2,28 1,90

65 2,80 0,20 0,2C| 16,S0 1,20 1,20 6,- 6,- i 6,- 0,84 4,20 | 0,60 . 3,— 31! 0,60 0,40 0,401' 3,- 1,80 1,80 5,- 4,5 4,5 0,90 2,25 0,76 j 1,90 411 0,20 0,20 0,20 0,80 0,80 0,80 4,- 4,- 4,- 0,36 1,80 I 0,32 1,60

I I I I

104 0,60 0,60 0,60 1,— 1,— 1,— 1,7 1,7 1,7 0,50 0,835! 0,50 0,S35

30: 0,40, 0,40 0,40 2,40^ 2,40 2,40i 6,- 6,- 6,- 1,60 4,— | 1,20 3 —

66 1,20| 1,— 1,— 6,40| 5,20 5,20' 5,3 5,2 5,2 3,12 3,12 ! 2,'54 2,'54

21j 3,—j MO 0,80 ? j 4,- 4,— ? 5,- 5,- 1,60 2,— | 1,28 I 1,60

21 0,20| 0 0 0,40 0 0 2,- 0 0 0 0 0 0

18 0,20 0,20 0,20. 1,20 1,20 1,20 6,- 6,- 6,- 0,60 3,- 0,48 | 2,40

25 0,20 0 0 ! 1,20 00 6,- 0 00000

40 2,60^ 0 0 15,60 0 ; 0 6,- 0 0 0 0 0 ! 0

62 3,—, "3,— 2,60, 10,60, 10,60 10,— 3,5 3,5 3,8 ; 4,24 1 41 4— 154 106 2,20j 1,20 0,401 4,60 2,60 1,20 2,1 2,2 j 3,- ij 1,30 1,08 • 0,60 L50

iSlL ^ ^ «fck V } v'..

f i ! ! ! „

31 0,60 0 0 3,60 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

I I i ! i

61 1,20! 0,20| 0,20 5,40 0,40 0,40 4,5 2,- 2,- 0,24 1,20 0,20 j 1,—

' J • I

35 0,20 0 0 0,40 00 2,- 0 0 000 ,0

9 0,20' 0,20 0 20 0,80 0,80 0,80 4,- | 4,- ■ 4,- 0,26 1,32 ' 0,26 j 1,32

57 0,40 0,40 0,40 2,40 2,40 2,40 6,- 6,- 6,- 1,20 3,— 1,20 3,—

56 0,40 0,40 0,40 2,20 1,40 1— 5,5 3,5 2,5 0,65 1,626 0,45 j 1,125

54 0,20 0,20 0,20' 0,60 0,40 0,40 3,- 2,- 2,- 0,20 1,— 0,20 1,—

123 l,2o' 1,— 0,80 5,40 2,40 2,— 4,5 I 2,4 2,5 1,20 1,20 1,— 1,25

47 0,40^ 0,40 0,40, 2,— 2,— 2,— 5,- 5,- 5,- 1,50 3,75 1,— 2,50

63 2,60! 0,80 0,60; 14,80 4,80 3,60, 5,7 6,- 6,- 2,40 3,— 1,80 3,—

243 12,60 5,60 5,40; 53,60 29,20 24,60 4,2 5,2 4,5 14,60 2,605 12,30 2,28

60 l,2o' 1,— 0,40 4,80 4,40 1,—; 4,- 4,4 2,5 2,82 2,82 ; 0,50 j 1,25

39 0,60 0,60 0,40! 3,60 3,— 2,— 6,- 5,- j 5,- 2,25 3,75 1,— 2,50

191 4 80 2 — 1,60 19,— 10,20 6,— 3,9 5,1 ; 3,7 5,10 2,55 3,— ; 1,875

' ' I

438 3,80 0,40 0,20 21,80 2,40 0,80 5,7 6,- 4,- 1,68 4,20 0,40 2,—

345 0,20 0,20 0,20 0,20 . 0,20, 0,20 1,- 1,- | 1,- 0,15 0,75 j 0,10 0,50

105 0,20 0,201 0,20, 1,— 1,-1 1—! 5,- 5,- j 5,- 0,75 3,75 0,45 2,25 59 0,40 0,40j 0,40 2,40 2,40 2,40 6,- 6,- 6,- 1,39 | 3,48 j 1,03 2,58

305 0,20 0 0 1,20; 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

66 0,6üj 0,60 0,60 2,40 2,40 2,40 4,- 4,- 4,- 1,— 1,665 1,— 1,665

' - li ;

r

CLXXXY.