is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerlooierij. Sommige verslagen constateerden geregeld werk, andere daarentegen slapte, voornamelijk als gevolg van de duurte der huiden. Geen werkloosheid.

Steenkolenontginning. De toestand bleef bevredigend. Geen werkloosheid.

Metaalbewerking. De drukte nam over het geheel nog toe, zoodat de toestand ook in April zeer bevredigend was. Slapte en werkloosheid kwamen bijna niet voor.

Smederijen. Slechts enkele rapporten constateerden nog slapte, maar overigens was de drukte voldoende. Geen werkloosheid.

Machinefabricage. De toestand was gunstig. Slapte en werkloosheid kwamen niet voor.

Scheepsbouw. Er was over het geheel weder meer werk dan in de vorige maand, zoodat de slapte gering was en werkloosheid niet meer werd waargenomen.

Textielnijverheid. Hoewel hier en daar slapte viel te constateeren, was de toestand over het algemeen niet ongunstig. Bepaalde werkloosheid kwam niet voor.

Meelfabricage. Enkele verslagen maakten nog melding van slapte en een weinig werkloosheid, maar overigens was er geregeld werk of zelfs flinke drukte.

Broodbakkerijen. De drukte was over het geheel bevredigend. Slapte en werkloosheid kwamen bijna niet voor.

Banketbakkerijen. De toestand was beter dan in Maart. Toch viel hier en daar nog slapte waar te nemen en in enkele groote steden tevens een weinig werkloosheid.

Slagerijen. Hoewel er met het eindigen van den vastentijd eenige verlevendiging intrad, was de toestand nog ver van gunstig. De duurte van het slachtvee blijft een nadeeligen invloed oefenen. In de grootste steden heerschte eenige werkloosheid.

Zuivelbereiding. De drukte was zeer bevredigend en sedert, de vorige maand weder toegenomen. Geen werkloosheid.

Branderijen, destilleerderijen en likeurstokerijen. Er heerschte deels een normale bedrijvigheid, deels slapte. Alleen te Schiedam kwam werkloosheid voor onder het personeel van branderijen.

Bierbrouwerijen. Er viel deels reeds eenige seizoenverlevendiging en geregeld werk waar te nemen, deels nog slapte, maar geen werkloosheid.

Tabaks- en sigarenindustrie. De toestand bleef plaatselijk zeer verschillend: eenerzijds voldoende werk of zelfs drukte, anderzijds slapte en ontslag van werkkrachten. De werkloosheid bleef te Amsterdam van ernstigen omvang.

Bloembollenteelt. De toestand was normaal. Geen werkloosheid.

Apergu du mouvement du travail dans quelques industries importantes pendant le mois d'avril 1911.

Industrie diamantaire. Quoique le travail ait été encore assez régulier, la situation n'a pas été tout a fait normale. Le nombre des chömeurs des syndicats ouvriers a été plus grand qu'en mars et s'est élevé au dessus de 4 p. c. a Ia fin du mois d'avril.

Industries du livre. L'activité est restée trés satisfaisante; on n'a nulle partreconnu du ralentissement. A Amsterdam seulement il y a eu quelques chómeurs.

Charpentiers, magons, aides-magons. Le travail a continué a s'améliorer, mais la situation n'a pas encore été partout normale. Quelques rapports ont encore mentionné un léger chömage.

Stucateurs, tapissiers. On s'est trouvé en pleine saison, de sorte que dans plusieurs communes la demande a surpassé 1'offre. Pas de chömage.

Plombiers, gaziers. 11 y a eu plus de travail qu'en mars. Le chömage s'est borné ci Rotterdam.

Peintres. On a bénéficié presque partout de l'activité habituelle du printemps. A Amsterdam seulement on a encore compté quelques chömeurs.

Sonneurs et terrassiers. La situation a été localement trés différente, mais moins favorable qu'en mars. Le chömage et le ralentissement se sont accentués un peu.

Tailleurs de pierre. On a eu presque partout un travail régulier ou même abondant. Le chömage a été presque nul.

Scieurs de bois. La situation a été satisfaisante. Le chömage est presque tout & fait fini.

Ebénistes. L'activité trés satisfaisante s'est maintenue. On n'a presque nulle part manqué de travail et il n'y a pas eu de chömeurs.

Vanniers. Quoique quelques communes aient encore manqué de travail, le métier s'est trouvé dans de meilleures conditions qu'aux mois précédents. Pas de chömage.

Industries de l'habillement. On s'est encore trouvé en pleine saison. Dans la confection seulement on a reconnu par ci par la un léger manque de travail. Le chömage s'est borné a Amsterdam et n'a pas été de grande étendue.