is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loodwitfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Zinkwitfabricage. Gewoon. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Maastricht (As).

Lijmfabricage. De toestand bleef gunstig. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Lijm- en beenzwartfabricage. Normaal. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht ("Vg).

Oliefabriek. Het bleef druk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Er heerschte slapte te Alfen (het seizoen is afgeloopen; ontslag van het losse personeel), Delft (de bedrijven zijn stopgezet) en Leeuwarden (af en toe werd slechts gewerkt). Daarentegen bleef Dordrecht nog drukte rapporteeren.

Vraag en aanbod waren vrijwel gelijk. Geen werkloosheid; de ontslagenen vinden werk in andere bedrijven.

Alfen (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Zeepfabrieken. Toestand zeer goed. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabriek. Drukte. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdra^ierij. Te Groningen was het slap (hoewel iets minder dan in Maart), waartegenover drukte stond te Alfen. In de overige plaatsen was gewoon, geregeld werk. Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (Bj, Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieknn. Slechts te Hilversum was de toestand nog iets beneden het normale. Overal elders was geregeld en voldoende werk. Te Leeuwarden (zeer druk) en Groningen (drukker dan in Maart) werd meer personeel aangenomen.

Te 's-Gravenhage, Groningen en Middelburg overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag, maar overigens waren beide gelijk. Alleen te Groningen werden enkele werkloozen aangetroffen.

Alfen (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (KE), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. Er was normaal, geregeld werk te Arnhem, Breda, Delft, 's-Hertogenbosch, Den Helder (enkele gezellen aangenomen), Kampen, te Rotterdam bij meubelmakers (hier en daar langer werktijd) en te Schiedam (iets drukker).

Drukte heerschte er te Enschede (meer personeel), Gouda (als voren, overwerk), Groningen (langer werkdag), Haarlem (als voren), Hilversum, Bussum, Nijmegen, te Rotterdam bij tafelmakers (hier en daar langer werktijd) en te Sittard (langer werktijd).

Minder gunstig was de toestand slechts te Dordrecht (matig werk), Zutfen (slap) en Leiden (slap).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Enschede, Gouda, Hilversum, Bussum en Sittard, tërwijl slechts te Haarlem het aanbod iets grooter was. In de overige plaatsen bestond evenwicht tusschen beide. G. w.

Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Heider (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KF), Zutfen (B).

Beeldhouwers. Te Dordrecht, Groningen, Leiden en Rotterdam was weinig werk, maar in de overige plaatsen heerschte een bevredigende drukte.

Het aanbod overtrof de vraag te Amsterdam (meer dan in Maart) en Rotterdam. Overigens waren beide gelijk. Werkloosheid werd gerapporteerd door Amsterdam.

Amsterdam (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B),'s-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).