is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kistenmakers. Te Dordrecht en Rotterdam was het slap, te Schiedam was geregeld werk en te Gouda heerschte drukte (verzending van kaas). Te Rotterdam overtrof het aanbod de vraag, maar overigens waren beide gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Gouda (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Er heerschte slapte te Dordrecht en Rotterdam (duurte van oliën en vetten; ontslag van 6 gezellen, korter werktijd), maar in de overige plaatsen was normaal, geregeld werk.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren gelijk, behalve te Rotterdam, waar het aanbod grooter was. Of er aldaar ook werkloozen waren, was der betrokken Kamer niet bekend; de ontslagen gezellen vertrokken naar elders.

Arnhem (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Biljartmakers Slapte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B),

Jalouzieënmakers. Seizoenverlevendiging. Te Groningen was de vraag grooter dan het aanbod, maar te Dordrecht en Rotterdam waren beide gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), Rotterdam (Mh).

Klompenmakers. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Dordrecht (B), Kampen (B).

Pompmakers. Het bleef slap. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Schiedam (B).

Schorsmolen. Toestand normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Spiegel- en lijstenmakers. Te Dordrecht seizoendrukte, te Arnhem en Groningen geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B).

Mandenmakers. Te Leiden, Rotterdam, Schiedam en IJsselmuiden werd slapte waargenomen, maar overal elders was de hoeveelheid werk bevredigend. Flinke drukte heerschte er te Delft en Gouda, terwijl te Ammerstol de toestand verbeterde en de slapte van vorige maanden eindigde.

Vraag en aanbod waren overal gelijk, behalve te Rotterdam en Schiedam, waar het aanbod grooter was. G. w.

Ammerstol (Vb), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Kampen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), IJsselmuiden (Kampen B).

Borstelmakers. Te Rotterdam seizoendrukte, te Enschede en Groningen geregeld werk, te Dordrecht eenige seizoenverlevendiging, doch nog ver van druk. Te 's-Hertogenbosch is een uitsluiting.

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Rotterdam (Mh).

Kurkensnijders. Voldoende werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

Riet- en teenbewerking. Er heerschte slapte. Het schoonmaken van het riet was reeds in Maart afgeloopen, terwijl met het schillen van teen nog niet begonnen kon worden.

Ammerstol (Vb).

Stroohu'z«nfabricage. Geregeld werk, zonder werkloosheid.

Helmond (KE).

VII. Kleeding en reiniging.

(Habillement et nettoyage.)

Kleedinqindustrie. a. Heerenkleeding. Eenige slapte viel slechts waar te nemen in het confectiewerk te Leiden en gedurende de eerste helft van April te Utrecht in maat- en confectiezaken (daarna ontstond in het maatwerk drukte, terwijl het confectievak voldoende werk had), terwijl ook te Rotterdam de confectiezaken niet meer dan voldoende werk hadden. Overigens maakten alle verslagen melding van flinke seizoendrukte in beide branches, hetgeen algemeen tot verlenging van den arbeidsduur en overwerk leidde. Rotterdam constateerde in sommige maatzaken geringe verhooging van de stukloonen.

Te Amsterdam was voor de maatzaken het aanbod van werkkrachten nog iets grooter dan de vraag, maar de vraag was daarentegen grooter te Delft, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Rotterdam (maatwerk) en Schiedam, terwijl voor

2