is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Graveurs. Normaal. Geen vraag of aanbod. G. w.

's-Hertogenbosch (B).

Glas-in-loodzetters en glasschilders. Drukte te Delft en 's-Gravenhage en geregeld werk te Dordrecht. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (B).

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc.

(Cuir, toile cire'e, caoutchouc.)

Schoenmakerij. De stand der werkzaamheden liet nog iets te wenschen over te Dongen in het handwerk (er ontstond echter verlevendiging) en te Leiden (als voren), maar bepaalde slapte heerschte nergens. Er was gewoon, geregeld werk te Amsterdam (drukte overigens nog al ongelijk), 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Loon op Zand, Oisterwijk, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Vlissingen en te Baardwijk, Waalwijk en Besoijen, behoorende tot het ressort der Kamer van Arbeid te Waalwijk. Drukte werd geconstateerd te Arnhem, Delft, te Dongen in het machinale werk, te Groningen, Haarlem, Nijmegen en in het ressort der Waalwijksche Kamer te Kaatsheuvel (zeer druk; aanneming van werkkrachten, meer overwerk) en Sprang (meer overwerk).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Delft en Kaatsheuvel, maar te Rotterdam, Baardwijk en Waalwijk was de verhouding omgekeerd. Overigens was er evenwicht tusschen beide. Geringe werkloosheid werd waargenomen te Amsterdam, Loon op Zand en Waalwijk.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Dongen (S), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leenwarden (K), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Nijmegen (Vg), Oisterwijk (V), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C), Vlissingen (B), Waalwijk (S).

Zadelmakerij. Te 's-Hertogenbosch heerschte slapte, maar in alle overige plaatsen was thans redelijk werk. Eenige verlevendiging werd gerapporteerd door Leiden en Rotterdam (bij sommigen werd de werktijd verlengd). •

Vraag en aanbod waren over het algemeen gelijk. Alleen te Amsterdam kwam in zeer geringe mate werkloosheid voor.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Hilversum (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Leerlooierij. Er was bevredigend werk te Arnhem, Delft, Loon op Zand, Oisterwijk (druk) en Utrecht (de hooge huidenprijzen drukken het bedrijf echter eenigszins).

Wegens de duurte der huiden heerschte slapte te Eindhoven, Gilze, Rijen en Waalwijk, terwijl van matig werk werd gesproken door Leiden.

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Arnhem (C), Delft (Vg), Eindhoven (P), Gilze (P), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Oisterwijk (V), Rijen (P), Utrecht (C), Waalwijk (P).

Drijfriemenfabricage. Gewoon. Geen aanbod van werkkrachten. G. w.

Rotterdam (C).

Schachtenmakers. Seizoenverlevendiging; langer werktijd. Weinig verschil tusschen vraag en aanbod. Weinig werkloosheid.

Amsterdam (C).

Zeemlederfabrieken. Slap (dure huiden). Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

X. Oer, steenkolen, turf.

(Minéraux, houille, tourbe.)

Steenkolenindustrie in Zuid-Limburg. Er was geregeld werk. Wel verminderde de vraag naar huisbrandkolen, maar de afzet van industrie-kolen bleef voldoende. De verzending ondervond eenige moeilijkheid wegens gebrek aan ledige spoorwagens. Het aanbod van werkkrachten was voldoende en vrijwel gelijk aan de vraag. G. w.

Heerlen (P en V).

Veenderij, turfgraverij. Deurne noemde den toestand normaal, terwijl Hoogeveen van de gewone seizoendrukte sprak. Te Deurne was bij één firma nog vraag naar werkkrachten; te Hoogeveen waren vraag en aanbod gelijk. G. w.

Deurne ("W), Hoogeveen (Ve).

Briquettenfabricage. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (Vg).