is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Betrekking.

STANDPLAATS

onderscheidenlijk Baanvak.

BEZOLDIGING.

Minimum. Maximum.

BEVOBDERING.

OPMERKINGEN.

W eg werk er-telegrafist '). .

idem. ') idem. >)

idem. •) idem. ')

Wegwerker '] idem.J) idem. ')

idem. ')

idem.')

Seiiiwaehter c). Loopwaehter . Wegwaehter . Sftinwa.pht.er

1907 Loopwachter . Wegwaehter .

Seinwachter e]

Loopwaehter

Wegwaehter

Amsterdam, Rotterdam

—IJsselmonde . . .

Daggeld in Gld.

1,95

Den Haag

qen 2)

Arnhem, Maarn, Utrecht,

U trecht—Lunetten,

Kralingsche Veer—Rotterdam (excl. Botterdami), IJsselmonde—Barendrecht (excl. IJsselmonde en Barendrecht).

Voorts naar gelang der standplaatsen resp. • baanvakken . . . .

Emmerik—Grens, Elten

-Welle

Amsterdam, Rotterdam —IJsselmonde . . . Den Haag—Schevenin-

gen

Arnhem, Heerlen—

Grens, Maarn, Utrecht, Utrecht— Lunetten, Voorburg,2) Kralingsche Veer—Botterdam (excl. Botterdam), IJsselmonde —Barendrecht (excl. IJsselmonde en Barendrecht)

Emmerik—Grens, Elten

—Welle

1,65 a)

1,50

1,40 1,35 1,30 1,25

1,20

1,15

Mk. 2,55

1,50 b)

1,35

Voorts naar gelang der

standplaatsen resp. • baanvakken . . . .

Wachtposten 4 en M bij Amsterd., Rotterd.— IJsselmonde. . . .

Den Haag

Emmerik—Grens . Elten—Welle . .

1,25 1,55

Mk. 2,30 Mk.

1,20 1,50

1,15 1,45

1,10 1,40

1,05 1,35

li,— 1,30

1,70 2,-

1,50 d) 1,80

1,50 d) 1,80

1,55 1,85

(L35)

1,35 1,65

Mk. 2,65 Mk.

» 2,30 »

» 2,30 »

i;

1,70

1,65

1,60

1,55 1,50 1,45

Mk. 3,15

1,80 1,65

tijd van 23 jaren nog niet is

t l,Bo per dag.

Om de drie jaren, telkens f 0,15 (f 0,10) p. dag.

a) Indien en zoolang de leef vervuld, bedraagt het minimum

Om de drie jaren, telkens Mk. 0,30 (Mk. 0,20) per dag.

!,90

Om de drie jaren, telkens f 0,15 (f 0,10) p. dag.

Om de drie jaren, telkens Mk. 0,30 (Mk. 0,20) per dag.

Om de drie i aren, tel-

I kens f 0,15 (f 0,10) p. dag.

(1,65)

Om de drie iaren. tel-

2,90 jkens Mk. 0,30 (Mk. 0,20) 2,90 iper dag.

6) Indien en zoolang de leef tijd van 23 jaren nog niet is vervuld, bedraagt het minimum f 1,40 per dag.

c) "Voor seinwachters, die wissels te bedienen hebben, bedraagt het minimum en het maximum der bezoldiging f 0.20 per dag meer dan voor seinwachters der betrokken standplaats is bepaald (1911).

d) Indien en zoolang de leeftijd van 23 jaren nog niet is vervuld, bedraagt het minimum f 1,40 per dag (1911).

e) Voor seinwachters, die wissels te bedienen hebben, bedraagt het minimum en het maximum der bezoldiging f0,20 onderscheidenlijk Mk. 0,35 per dag meer dan voor seinwachters der betrokken standplaats is bepaald (1911).

') Tevens hulpwachter. _ .

!) De standplaatsen, resp. baanvakken, waarvan de namen cursief gedrukt zijn, werden alleen in 1911 vermeld.