is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene I

Klasse. Klasse 1 Klasse II. Klasse III. Klasse IV. Klasse V

| BETREKKING.

^ WIJZE VAK" VERHOOGING.

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

j | j —

Per da?;, Pf dag. per dag. per dag. per dag. per dae

t ■ -a Gld' Gldl i Gld' Gld' Gld- I Gld. Gld. Gld. Gld Gld Gld (f H

- - , 1,90 2,20 1,80 2,10 1,70 2,1 ] 60 1 90 1 50 1 80

Nachtstoker j Mk. Mk. ML Mk. '

Schaver •) A~ f_^50 (2>80) (3>3'°)

™er , Gld Gld. Gld. Gld.

j Zadelmaker" ! | ~ 1,90 2'2° J^80 310 1'70 2>~ l.60 1.90, 1,50 1,80

Wagenlichter > 3 1_ 3 50

tr) W Jaarlijks f 0,05 per dag, resp.

Ml •(! " ^ *» '-™ 2'" M. W «• M» 1.» M»

1911 » stoomtravers . . . j l'^O 2.— — — I — — — —

1911 Stoomkraandrijver — _ 1 70 2— i m , !fl

1911 Machinist electrische locomo- ' ' ' ' —

tieven 1,70 2,— — — _ _ _

Stoker-watertoestel j _ _ _ _ 1;60 1;90 1,50 1>80 !~40 lj70 1,30 L60

1 Q-t 1 p-, • , . , , ( Mk. Mk. Mk. Mk.

Tm! r1J rgP° ser_zadel,maker • • J 2.70 3,20 (2,50) (3,—)

1911 Leerling-wagenvoerder-conduc- f ) 1

teur 1,70 1,70 — — —

1911 Leerling-machinist 2e kl. . . 1,60 1,70 —

Stoker gasfabriek — — 2 2 30 — _ 1 70 2 f-^a 2 jaar f 0.10 per dag.

Stoker bij de hydr. en electr. ' ' Gld. Gld. Gld. Gld ~ ~ ,

mi «.Sfï.Iï'ïia: " " 1'90 *» w «• w» 3- w» '•»»: - - )

schendam) 1

1911 Schakelbordwachter 3e kl.(Cen- l 1,90 2,20 — _ _ _ __ __

trale Leidschendam) . . . j

1911 Hulp-machinist (Centrale Leid- , jaarlijks f 0,05 per dag.

schendam) ....... 1,80 2,20 — — _ _ _

1911 Wikkelaar. ....... 1 70 9

Kpfplwa^pfipr i ' 3 — — — —

Gasfitter . \ \ \ ~ ~ 1.80 2,10 1,70 2,- 1,60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70.

1911 Hnlp-electricien _ _ 1,— 2,40 0,90 2,30 0,80 2,20 0 70 210 0 60 2 —

^ ' kctelmaker . . ' . . l (1,50)^ (2,30)[ 1,- 2,30 0,90 2,20'[ Q,So[ 2,lo[ ojS 1,90^

1911 ( : vu";: : : : :L-{ (2,10/ ij «/ 0,90 3,-( oV i,J oU ij o,6o[ ^scfii'tÉiej'd en

» koperslager I

1911 » draaier - - 1,- 2,- 0,90 1,90 0,80 1,80 0,70 1,70 0,60 1,60 J

1911 Leerling-machinist voor lichten

dienst 0,80 1,30 — — — _ — — — Jaarlijks f 0,10 per dag.

Magazijnknecht — — 1,80 2,10 1,70 2,— 1,60 1,90, 1,50 1,80! 1,40 1,70

Lampenist. ....... - - 1,70 2,- 1,60 1,90 1 50 1 80 1,40 1,70 1,30 1,60 ;> , 0>05 ;> „ resp.

Mk. Mk. Mk. Mk. tv/tl- n in r»t»r ri^rr

2,70 3.20 (2,50) (3,—) ' P

(-) (-)

| Gld. Gld. Gld. Gld.

19x1 ; Gasvuller _ _ ]j70 2,__ lj60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70 1,30 1,60 )

\ oorslager. ) Jaarlijks f 0,05 per dag.

1911 Stoker 2de klasse (Centrale j (

Leidschendam) 1,50 1,80 — — — — — — — — — —

1911 | Hulp-monteur (Electrische bovenleiding) 1,— 1,80 — — — — — — — — — —

1911 Hulp-schaver

>> wagoinnaker.' ! ,(0,90) (1,80) 0,90 1,80 0,80 1,70 0,70 1,60 0,60 1,50 0,50 1.40 ^^^a'm'lfeid!11 geS°tuktheld 6Ü

» zadelmaker

1911 1 » wagenlichter

Poetser (locomotief- of rijtuigpoetser) ) — — 1,60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70 1,30 1,60 1,20 1,50.

| Kolendrager Mk. Mk. Mk. Mk.

i Sjouwer j 2,50 3,— (2,30) (2,80), (Jaarlijks f 0,05 per dag, resp.

Gld. Gld. Gld. Gld. ' Mk' °'10 per dag'

Nachtwacht — •— — — 1,50 1,80 1,40 1,70, 1,30 1,60 — •—

"VVielendraaier — — 1,40 1,70 1,30 1,60 1,20 1,50 1,10 1,40 1,- 1,30

1911 Hulp-voorslager — — 0,80 '1,60 0,70 1,50 0,60 1,40 0,50 1,30 0,40 1,20 (Naar gelang van geschiktheid en

» wielendraaier .... (0,70) (1,30) 0,80 1,30 0,70 1,20 0,60 1,10 0,50 1,— 0,40 0,90 \ bekwaamheid.

B|j alle Diensten. per weeL

nmï ^?rSl'e k^erk (.11.50) (17,50) — (jaarlijks f 1,— per week.

1911 Klerk 9,—• 11,— — — — — — — — — — — )

1911 Schrijver 7,— 14,— — — — — — — — — — — Na één jaar f 0,20 per dag; daarna

jaarlijks f 0,10 per dag.

1911 ! Leerling-klerk I 4,— 6,— _ — — Naar gelang van geschiktheid en

')6,50 ^7,50 bekwaamheid.

Concierge of portier .... — — 1,70 2,— 1,60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70 1,30 1,60 i r ,-. f o 05 eer das

Looperf . - - 1,60 1,90 1,50 1,80 1,40 1,70 1,30 1,60 1,20 1,50 (JaarllJks 1 U'U5 Per üaS'

Loopjongen 2,— 6,— — — — — — — — — — — Na 1 en 2 jaar f 0,50 per week,

daarna jaarlijks f 1,— per week.

') Yoor hen, wien niet vergund wordt bij hunne ouders of opvoeders in te wonen.