is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 6, 30-06-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijm- en beenzwartfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht ("Vg).

Oliefabriek. De toestand bleef gunstig. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Slapte werd gerapporteerd door Alfen en Leeuwarden (hooge zaadprijzen; weinig personeel en korte werktijd), terwijl Dordrecht van een middelmatige drukte sprak (enkele vaste werklieden tijdelijk ontslagen, nachtarbeid voorloopig gestaakt). Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Alfen (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Zeepfabrieken. Het seizoen bracht meer drukte teweeg, hetgeen te Delft een weinig overwerk ten gevolge had. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabriek. Drukte. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en (lraaiwerk.

(Bots, liège, paille.)

Houtdraaierij. Te Groningen slapte, maar overigens geregeld werk. Te Enschede was het aanbod kleiner, te Rotterdam grooter dan de vraag. Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Botterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. Slap was het alleen te Enschede. Hiertegenover stond drukte te Alfen en Leeuwarden en eveneens te Dordrecht in stoomtimmerfabrieken (enkele werklieden aangenomen) en de houtbereiding. Overal, elders was geregeld en voldoende werk.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Enschede (een weinig) en 's-Gravenhage (in ruime mate). Overigens bestond er evenwicht. G. w.

Alfen (B), Bussum (Hilversum B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), 's-Gravenhagc (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (KE), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Meubelmakers. Beneden het normale was de toestand alleen te Dordrecht (slechts matig werk) en in één groote meubelfabriek te Rotterdam (slapte). Overal elders was de stand der werkzaamheden bevredigend of gunstig. Verlevendiging en drukte werd nog gerapporteerd door Enschede (meer personeel), Haarlem, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en door Rotterdam in het bedrijf van tafelmakers (meer personeel, hier en daar langer werktijd).

Vraag en aanbod waren bijna overal gelijk. Alleen te Enschede en te Rotterdam bij tafelmakers overtrof de vraag het aanbod, terwijl bij meubelmakers te Rotterdam het aanbod grooter was dan de vraag. Geen werkloosheid.

Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Den Helder (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), .Leiden (B), Nijmegen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B), Sittard (KE).

Beeldhouwers. Te Arnhem, 's-Hertogenbosch en Leiden heerschte een normale drukte, doch te Dordrecht, Groningen en Rotterdam werd over slapte geklaagd. Rotterdam schreef deze slapte toe aan vermindering van werkzaamheden in het meubelmakersbedrijf.

Vraag en aanbod waren in evenwicht, behalve te Rotterdam (meer aanbod). G. w.

Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Botterdam (Mh).

Kistenmakers. Drukte te Gouda (verzending van kaas), geregeld werk te Rotterdam en Schiedam, doch slapte te Dordrecht.

Het aanbod overtrof de vraag te Rotterdam ; overigens waren beide gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Gouda (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

Kuipers. Slapte heerschte er te Dordrecht en Leiden (concurrentie van het machinale werk), maar in alle overige plaatsen was geregeld of voldoende werk, ook te Rotterdam, waar verlevendiging ontstond en ae arbeidsdag weder op het normale werd gebracht.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te Leiden en Rotterdam, waar het aanbod grooter was. Werkloosheid heerschte er alleen te Leiden.

Arnhem (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Kampen (B), Leiden (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B).