is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 6, 30-06-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 .4 5 61.7 8 9 10 11 12 Totaal Groningen (Sigarenm.

en tabaksbew.) 3 780 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Haarlem (Sigarenm. en

tabaksbew.) ...... 2 50 0,60 1,1 0,60 1,80 1,80 3,- 3,- 1,26 2,10

Totaal Leiden (Sigarenm. en

tabaksbew.) 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Nijmegen (Sigarenm.

en tabaksbew.) 2 88 0,40 0,4 0,40 2,201 2,20 5,5 5,5 1,54 3,85

Totaal Tilburg 3 56 0 0 0 0 0 0.0 0. 0

Bakkers 1 5 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0

Sigarenm. en tabaksbew. . 2 49 .0 0 \ O \ O \ 0 0 0 0 0

Overige beroepen. ... 1 2 0 0 j 0 0 \ 0 0 0 0 0

18. Landbouwbedrijven. . 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Leiden j 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Visscherij en jacht . . 2 272 1,40 0,5 1,40 7,40 7,40 5,8 5,8 1,85 1,32

20. Warenhandel'). ... 9 230 1,80 0,8 1,80 10,— 10,— 5,5 5,5 10,— 5,555

Totaal Amsterdam .... 1 81 0,80 1,- 0,80 j 4,— 4,— 5,- 5,- 4,— 5,—

» 's-Gravenhage ... 1 40 1,-— 2,5 1,— | 6,— 6,— 6,- 6,- 6,— 6,—

» Rotterdam .... 1 19 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0

» Utrecht 1 14 00 0 0 0 0 0 0 0

» Haarlem 1 25 00 0 0 0 0 0 0 0

® Leiden 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Verkeerswezen ... 7 211 6,20 2,9 3,80 35,80 19,80 5,8 5,2 7,74 2,035

Totaal Amsterdam ....1 119 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0

» Tilburg 1 22 00 0 0 | 0 0 0 0 0

23. Verzekeringswezen .2 20 0 0 0 0 00 0 0

Totaal Tilburg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Vrije beroepen2) . . 45 2 986 41,- 1,4 8,40 246,— 49,80 6,- 5,9 40,05 4,77

11

Totaal Amsterdam .... 2 977 19,80 2,- I 4,20 118,80 25,20 6,- 6,- 17,15 4,08 =

» 's-Gravenliage ... 1 65 2,— 3,1 : 1,—| 12,— 6,— 6,- 6,- 5,95 5,95

» .Rotterdam .... 2 499 11,80 2,4 2,20j 69,80 11,60 5,9 5,3 13,45 6,1.1 5

» Utrecht 3 104 3,— 2,9 ' 0 18,— 0 6,- 0 0 0

» Arnhem 1 52 0 0,0 0 0 0 0 0 0

» Groningen .... 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0

» Haarlem 2 95 00 0 0 0 0 0 0 0

» Leiden 2 78 0 0 0 OjO 0 0 1 0 0

» Nijmegen 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Losse werklieden *). . 7 109 0,80 0,7 0,80 4,40 5,— 5,5 6,2 2,50 3,125

Totaal Leiden 2 -26 0 0 0 0 0 0 0!0 0

1 1[ , I

Het Rp Mei 1911 . k 489 43 913 946,60; 2,1 ij 157,60 5416,20| 808,20! 5,7 5,1 I 498,02° 3,16

April 1911 . j 491 44 330 928,50\ 2,1 || 216,— 5 183,75\ 1 086/,0\ ö,6 \ S3- \ 698,11 3,23

>) Waaronder 31 verspreide leden van den Ned. Rond van Boekverkoopersbedienden.

2) » 21 » » » » Nat. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mereurius".

3) Hieronder één organisatie die ook over den Zondag uitkeert.

4) Dat dit totaalcijfer kleiner is dan de som der aantallen in kolom 2, wordt verklaard door het feit, dat meerdere vereenigingen (algemeene) onder lmn leden werklieden tellen, die tot verschillende beroepsgroepen behooren.

*