is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerlooierij. Hier en daar bleef nog slapte heerschen in verband met de duurte der huiden en het seizoen. Geen werkloosheid.

Steenkolenontginning. De toestand bleef bevredigend. Geen werkloosheid. Metaalbewerking, üe drukte was over het geheel zeer voldoende. Slapte en geringe werkloosheid kwamen slechts sporadisch voor.

Smederijen. Hier en daar viel nog slapte waar te nemen, maar in de meeste plaatsen was de toestand normaal. Werkloosheid viel bijna niet waar te nemen.

Machinefabricage. De bedrijfstoestand bleef gunstig: deels drukte, deels geregeld werk. Geen werkloosheid.

Scheepsbouw. Sommige rapporten constateerden eenige slapte, maar deze was niet van groote beteekenis. Overigens was er in dit bedrijf flink werk en werkloosheid kwam nergens voor. . .

Textielnijverheid. De toestand was ongeveer gelijk aan dien in Mei: deels normaal werk, deels slapte, maar zeer weinig drukte. De werkloosheid was echter

ook gering. , . , , ,

Meelfabricage. Sinds de vorige maand kwam er weder meer werk, doch de drukte was nog niet overal voldoende. Ook constateerden enkele verslagen nog

eenige werkloosheid. , . .. .

Broodbakkerijen. Over het geheel was de toestand gunstig, beter dan in Mei. Slapte en geringe werkloosheid kwamen slechts in enkele gemeenten voor.

Banketbakkerijen. De stand der werkzaamheden was zeer ongelijk: hier seizoenslapte, elders daarentegen geregeld werk of zelfs eenige drukte. Alleen te Amsterdam en Rotterdam kwam in geringe mate werkloosheid voor.

Slagerijen. In het spekslagersbedrijf werd de toestand beter, maar overigens heerschte er in Juni overwegend slapte, als gevolg van de hooge rundveeprijzen en door het zomerseizoen. In enkele groote steden heerschte eenige werkloosheid.

Zuivelbereiding. Wegens het algemeen heerschen van mond- en klauwzeer onder het vee was de toestand minder gunstig dan gewoonlijk in den zomer. Enkele verslagen spraken zelfs van slapte en te Rotterdam kwam werkloos-

^e'dBranderijen, destilleerderijen en likeurstokerijen. Er heerschte in Juni overwegend slapte, in 't bijzonder te Schiedam, waar tevens in alle branches werkloosheid waar te nemen viel. , Bierbrouwerijen. Seizoendrukte over 't algemeen bevredigend. Geen werk-

Tabaks- en sigarenindustrie. De toestand bleef plaatselijk verschillend, maar was over 't geheel niet ongunstiger dan in Mei. Te Amsterdam nam de omvangrijke werkloosheid blijkbaar echter nog toe.

Bloembollenteelt. Er werd druk gewerkt, daar Juni oogstmaand is.

Aper?u du mouvement du travail dans quelques industries importantes pendant le mois de juin 1911.

Industrie diamantaire. Quoique le travail ait été encore assez régulier, la situation n'a pas été tout a fait normale. Le nombre des chömeurs des syndicats ouvriers est

arrivé ti v) p c A

Industries du livre. L'activité est restée généralement satisfaisante. Le chömage et

la ralentissement n'ont pas été importants. _ , ,.

Charpentiers, macons, aides-magons. La plupart des rapports ont encore constatt un travail régulier ou même actif. Cependant l'activité a été moins generale qu en mai, car quelques communes se sont déja plaintes d'un manque de travail et de chömage.

Stucateurs. La grande activité de la saison était k peu prés passee maïs la plupart des villes ont eu encore assez a faire. Cependant quelques rapports ont deja mentionne un manque de travail et un léger chömage.

Plombiers, gaziers. La situation est restée satisfaisante. Seules quelques communes ont manqué de travail et le chömage s'est fait seulement sentir h Groningue et a

^ Peintres. Le métier s'est encore trouvé dans des conditions favorables, quoique

l'activité ait diminué. Cependant quelques rapports se sont plaints dun manque üe

travail et d'un léger chömage. , . ....

Tapissiers. Bien que la saison fut prés de sa fin, il y a eu encore assez de travail

sauf dans une seule commune. Pas de chömage. .

Sonneurs et terrassiers. Le travail s'est améliore depuis le mois precedent.

chomage^etait occupations ont de nouveau baissé. Plusieurs rapports se

sont plaints d'un manque de travail, mais il semble que le chömage n a pas encore ete important.