is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Straatmakers. Er heerschte drukte te Gouda, Leiden en Nijmegen, terwijl er geregeld werk was te Amersfoort, Dordrecht, Enschede (meer personeel, de slapte eindigde), Groningen, Schiedam en Vlissingen (afnemende).

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Amersfoort (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Leiden (B), Nijmegen (B), Schiedam (B), "Vlissingen (B).

Opzichters en teekenaars. Geregeld werk te Enschede, Groningen, Kampen en Leiden en eenige drukte te Amsterdam (meer personeel), doch slapte te Breda, Dordrecht, Leeuwarden en Nijmegen.

Te Amsterdam, Breda, Enschede en Nijmegen was het aanbod grooter dan de vraag. In de overige plaatsen waren beide gelijk. Te Amsterdam heerschte nog steeds eenige werkloosheid.

Amsterdam (B), Breda (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Nijmegen (B).

V. Chemische nijverheid.

(Industrie chimique.)

Kaarsenfabricage. Slapte en werkloosheid, met meer aanbod dan vraag. Echter werden in 't laatst der maand enkele werklieden aangenomen voor het opmaken van de balans.

Schiedam (Vg).

Kunstmeststoffenfabricage. In 't begin der maand seizoenslapte, in 't laatst der maand iets drukker en + 25 losse werklieden aangenomen (export). Vraag en aanbod vrijwel gelijk. G. w.

Dordrecht (Vg).

Verfwarenfabricage. Gunstig. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Delft (Vg).

Loodwitfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Lijmfabricage. Gunstig. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Delft (Vg).

Lijm- en beenzwartfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Oliefabriek. In verband met het seizoen nam de drukte toe; meer los personeel aangenomen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Delft (Vg).

Olieslagerijen. Te Dordrecht en Leeuwarden seizoenslapte, doch te Alfen tijdelijke verlevendiging wegens het groote verbruik van lijnkoeken in verband met het heerschen van mond- en klauwzeer. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Alfen (Vg), Dordrecht (Vg), Leeuwarden (K).

Zeepfabrieken. De toestand bleef gunstig, hoewel het te Nijmegen niet zoo druk was als in Mei. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Delft (Vg), Nijmegen (Vg).

Zwavelzuurfabriek. Drukte. Geen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg).

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liége, pailte.)

Houtdraaierij. Te Groningen slapte, maar overigens geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Alfen (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken. Alleen te Enschede heerschte slapte. Overal elders was de hoeveelheid werk bevredigend. Van flinke drukte werd melding gemaakt te Alfen, Delft, te Dordrecht in de houtbereiding (de drukte in de stoomtimmerfabriek eindigde), te 's-Gravenhage en Middelburg (volgens KF). Ook in de stoomtimmerfabriek te Leeuwarden was veel werk voorhanden, maar wegens een werkstaking onder de timmergezellen kon het slechts gedeeltelijk worden afgedaan.