is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(seizoen), Asten (seizoen) en Tilburg (seizoen en buitenlandsche invoer) en in de meelfabrieken te Amsterdam en 's-Gravenhage (invoer).

In het molenaarsbedrijf te Asten en Tilburg overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod. Daarentegen was het aanbod van losse werkkrachten grooter in de meelfabricage te Amsterdam, Deventer, 's-Gravenhage, Rotterdam en Tilburg Overigens bestond er evenwicht. Werkloosheid werd gerapporteerd door Deventer en-j s-Gravenhage. Volgens Deventer zou een laag invoerrecht op tarwemeel een middel zijn tot bestrijding van deze werkloosheid.

Alfen (Vg) Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Asten (P), Deventer (P), 's-Gravenhage (Ve), Groningen (Vg), s-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Middelburg (Bb), Nijmegen ("Vg), Rotterdam (Yg), Tilburg (As en P), Utrecht (Yg).

Rijstpellerijen. Drukte te Dordrecht (aanvoer van den. nieuwen oogst) normaal werk te Rotterdam. Evenwicht tusschen vraag en aanbod. G. w.

Dordrecht (Vg), .Rotterdam (Vg).

Brood- en beschuitbakkerijen. Slapte werd alleen waargenomen te Amsterdam (vooral in de buurten der meer gegoeden, wegens uitstedigheid van velen) en Dordrecht (invloed van de kermis). Overal elders was de toestand bevredigend waarbij, van verlevendiging melding werd gemaakt door Alfen, Groningen, Haarlem' (een fabriek werd stop gezet), Leeuwarden, Leiden, Rotterdam, Schiedam en Utrecht (studentenfeesten). Te Arnhem werd geklaagd over de hooge prijzen van krenten en rozijnen.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren in evenwicht, behalve teAmsterdam, s-Gravenhage, Haarlem en Utrecht, waar het aanbod de vraag overtrof. Eenige werkloosheid werd gerapporteerd door Amsterdam en Rotterdam (3 vakverenigingen, respectievelijk 212, 68 en 96 leden tellende, hadden resp. 1, 3 en 1 werkloozen, die evenwel dikwijls als noodhulpen plaatsing vonden).

Alfen (Vg) Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg),'s-Gravenhage (Vg), , ™niI!?en C\g)> Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg).

Banket-, koek- en suikerbakkerijen. Eenige seizoenslapte (vruchtentijd, reisseizoen) heerschte te Amsterdam, te Dordrecht in banketbakkerijen, te Groningen in de koekfabricage, te Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, te Rotterdam in banketbakkerijen en slijterszaken en te Schiedam (alleen tweede klasse zaken hadden het behoorlijk druk).

Daarentegen werd de toestand gunstig genoemd te Dordrecht in de koek- en suikerbakkerijen en de biscuitfabriek (dagelijks eenige uren overwerk), te Groningen in de dropsfabricage (toenemend gebruik), te Haarlem, 's-Hertogenbosch (verlevendiging in alle branches), te Rotterdam in de suikerwerkfabricage (in voorraad werken) en te Utrecht in de banketbakkerijen (studentenfeesten) en suikerbakkerijen (naderende kermis). Voorts was er gewoon, voldoende werk te Alfen, Arnhem (klachten over de hooge suikerprijzen), Delft en te Groningen in koeken banketbakkerijen.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren in evenwicht, behalve te Amsterdam, Utrecht, te Dordrecht voor de biscuitfabriek en te Rotterdam voor slijterszaken, waar het aanbod de vraag overtrof. Eenige werkloosheid kwam nog voor te Amsterdam en te Rotterdam in de slijtersbranche (een zestal personen).

Alfen (Vg), Amsterdam (Vg), Arnhem (Vg), Delft (Vg), Dordrecht (Vg), Groningen (Vg), Haarlem (Vg), 's-Hertogenbosch (Vg), Leeuwarden (K), Leiden (Vg), Nijmegen (Vg), Rotterdam (Vg), Schiedam (Vg), Utrecht (Vg). 8 8

Beetwortelsuikerfabrieken. Normaal: de gewone slapte buiten de campagne. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (Vg), Bergen op Zoom (KF).

Suikerraffinaderijen. Drukte (te Amsterdam eenig overwerk). Geen werklooze vaklieden, maar wel overtrof te Amsterdam het aanbod van losse werkkrachten de vraag.

Amsterdam (Vg), Groningen (Vg).

Stijfselfabricage. Geregeld werk. Meer aanbod dan vraag. G. w.

Utrecht (Vg).

Stroopfabricage. Te Dordrecht vrij druk en te Groningen zeer druk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (Vg), Groningen (Vg).

Cacao- en chocoladefabrieken. Te Amsterdam ontstond eenige slapte (in verschillende fabrieken werd de werktijd verkort). Hiertegenover stond verlevendiging te Groningen (drukker dan verleden jaar) en Haarlem. Voorts werd de toestand