is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitschland.

(Allemagne.)

De „Gewerkschaftskartelle" in 1910. ')

(Les „cartels" en 1910.)

Einde 1910 bestonden 684 „Gewerkschaftskartelle" (federaties van plaatselijke vakorganisaties), waarvan 656 of 95,91 pCt. ten behoeve der statistiek inlichtingen verstrekten. Deze 656 vakfederaties omvatten 8 883 „Gewerkschaften" (afdeelingen van bonden en afzonderlijke plaatselijke vereenigingen) met 1 892 752 leden.

Dertien kartels hadden elk een ledental van meer dan 25 000 personen 18 telden van 10 001—25 000 leden, 26 van 5 001—10 000, 65 van 2 501-5 000 en ■ oi^A^i-2,500 leden- Het Smotst aantal leden telde de kartel te Berlijn n.I. 264 514. Te Hamburg bedroeg dit aantal 113 973, te Dresden 76 904 te Leipzig 66 121, te München 61443, te Neurenberg 49 730, te Frankfort a d'M nlolï' ,te nHannover 36 636. te Stuttgart 35 366, te Chemnitz 31628, te Breinen 28 39o te Breslau 26 334 en te Maagdenburg 25 810. Het aantal kartels met minder dan 301 leden is met 5, dat der kartels met 301—2 500 leden met 7 en dat der kartels met meer dan 2 500 leden met 25 gestegen. Het ledental der kartels steeg sedert het voorgaande jaar.

De volgende staatjes geven een algemeen overzicht van den omvang de inrichting en werkzaamheid der kartels in de jaren 1901—1910 en een verdeeling van de kartels naar het ledental voor de jaren 1906—1910

Jaren. (Anne'es.)

Aantal kartels, die inlichtingen verstrekten. (.Kombre des cartels ayant fourni des renseignem ents.)

Absoluut. PCt-vaii het totaal.

(Absolu.) (PCt.- ,c'u ' total.)

Aantal (Nombre)

aangesloten

organisaties. {des organisations affiliées.)

leden.

(des membres.) .

niet aangesloten afdeelingen ; van centrale bonden. (des sections nonaffïliées d'unions centrales.)

Ontvangsten (excl. inzameling voor staking). (Recettes, excl. les recettes extra-ordinaires en cas de grèves.)

Uitgaven (excl. sta-

kingsuitkeeringen). (De'penses, excl. en cas de grèves.) |

Steun bij staking. (Subventions en cas de grèves.)

Uit de kas. {De la caisse.)

Uit de inzamelingen. (Des qaêtes.)

M. M. M. M.

1901 319 90 3 995 481 718 328 294 189 208 349 27 34G 214 104

1902 365 93 4 742 614 722' 339 272 394 285 4ÖS 14 023 60 739

1903 3S7 93,5 5 207 758 723 312 435 466 305 218 60 870 717 525

1904 405 93,5 5 559 924 026 348 395 712 398 601 43 976 263 822

1905 465 96,9 6 495 1 180 940 363 512 394 499 671 34 077 878 715

1906 526 95,1 7 390 1 500 206 400 * 672 545 559 981 27 919 267 545

1907 558 95,06 7 777 1 596 409 396 784 647 683 081 17 927 97 302 190S 606 97,27 S 438 1 560 896 394 8SG 304 809 55S 5 86S 7 732

1909 619 94,65 8 548 1 619 666 330 976 629 945 413 21 818 756 067

1910 656 I 95,91 8 883 1 892 752 309 1 127 148 1031 995 23 447 660 217

Aantal kartels in

Aantal leden. (Nombre des cartels en)

(Nombre des membres.)

1906 1907 1908 1909 1910

100 en minder. . 10 11 19 16 21

101—200. ... 43 45 63 66 70

201—300. ... 50 48 54 66 62

301-500. ... 87 90 104 107 113

501—1 000. . . 131 136 144 131 133

1 001—2 500 . . . 112 123 117 ! 136 ; 135

2 501—5 000 ... 42 54 51 47 65 5 001—10 000. . . 27 28 30 27 26

10 001—25 000. . . 13 12 14 13 18

meer dan 25 000. . . 10 11 9 10 13

. ') Statistische Beilage van het Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, 1911, no. 4.