is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 30-07-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l | 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 '

Totaal Haarlem 3 183 1,25 0,7 0,25 4,— 1,50 3 2 6 - 0 50 2 —JU

^Uders 1 7 0 0 0 0 0 'o 'o 0 Ó

{stukadoors 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O

Timmerlieden 3 174 1,25 0,7 0,25 4— 1,50 3,2 6,- 0,50 2,— '

Totaal Leiden 8 487 0 0 0 0 0 0,0 0 0

Bouwvakarbeiders l) .. 6 23 0 0 0 0 0 0 OIO 0

Loodgieters 1 6 0 0 0 0 0 0 010 0

Metselaars 4 76 O 0 0 0 0 0 0 0 O L

Opperlieden .? 74 0 0 0 0 0 0 0 0 O

Schilders 4 67 O 0 0 0 0 0 O O 0

Stukadoors 3 19 O 0 0 0 0 0 O \ O 0 To

Timmerlieden 5 219 0 0 0 O 0 0 0 \ O

Voegers 1 3 0 0 0 0 O 0 O o 0

Totaal Nijmegen .... 8 396 1,— 0,2 0,50 G,— 3,— 6,- 6- ] 50 3 —li'1'0

Bouwvakarbeiders ') . . 1 2 0 0 O 0 0 0 'o 0 Ö

Metselaars 3 58 0 0 0 0 0 0 O I O 0

Opperlieden 3 51 O 0 0 O 0 0 0 0 0

Schilders 2 62 O 0 O 0 0 O O O O

Stukadoors 3 34 0,75 2,2 0,25 4,50 1,50 6,- 6,- 0 75 .9— Tc

hmmerlieden 2 189 0,25 [ 0,1 0,25 1,50 1,50 6,- 6,- j 0,75 3,—

Totaal Tilburg 3 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bouwvakarbeiders 2 11 O O O O 0 0 0 0 0 I Ti

Metselaars l 12 O O 0 0 0 O 0 0 O

Opperlieden 1 4 0 0 0 0 O 0 0 10 0

Timmerlieden 1 105 0 0 0 0 0 0 0 O O

I

5. Chemische nijverheid. .2 5 0 0 0 Ij 0 0 0 0 0 0

Tc

6. Houtbewerking-, draai-

werk, enz 15 706 0,75 0,1 0 4,50 0 6 - 0 0 0

; 7 345 0 0 0 0 0 'o 0 0 0 T<

Meubelmakers, enz. . . 7 322 0,75 0,2 0 4,50 0 6 - 0 0 0

Overige beroepen. ... 5 39 0 O 0 0 0 'o 0 0 O

Totaal Rotterdam ....3 186 00 0 0 0 0 0 0 0

; 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T,

Meubelmakers . ... 1 60 O 0 O OIO 0 0 0 0

Overige beroepen. . . . I 1 35 O 0 0 0 0 o 0 O \ 0 U

Totaal Arnhem (Meub.) . . 2 111 0,75 0,7 0 4,50 0 6 - 0 0 0

» Groningen {Meub.). .1 49 00 0 0 0 0 | 0 o'o1'

» Nijmegen {Meub.) ..1 34 0 0 0 0 0 10 0 0 i 0

i

7. Kleeding en reiniging: .3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Tilburg 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ti

9. Leder, wasdoek, enz.

{lederbewerkers) i() 1565 4,50 0,3 3,50 24,50 19,— 5,4 5,4 10,49 si 3 —

Totaal Leiden 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0

» TilburS 1 49 0,75 1,6 0,75 2,50 2,50 j 3,3 3,3 2,50 3,33» T

10. Oer, steenkolen, turf. f

{mijnwerkers) 31 2 085 0 0 0 0 0 0 0 O 0

- - I lil T

) In deze groep zijn vereenigd: 1». de bouwvakarbeiders welke een ander beroep uitoefenen dan dat van- loodgieter metselaar, opperman, schilder, stukadoor, timmerman of voeger; 2». de bouwvakarbeiders dier organisaties welke ï hun leden en werkloozen voorloopig nog niet, onderscheiden naar de door hen uitgeoefende beroepen, konden opgeven.

É