is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERCENTAGES.

Aantal j j j j i j j

JAAR. g uren boven boven ! boven boven boven boven , Totaal

opgaven. of 8 t/ra 0 9 t/m 10 lOt/mll llt/ral2 12t/ml3 13 t/m 14

minder. uren. uren. uren. uren. uren. uren. uren.

I 1 1 1

1894 1 742 6,72 3,33 15,10 30,83 32,78 10,73 0,29 0,22 100

1899 2 638 5,38 5,57 14,44 52,62 17,93 3,79 0,27 — 100

1902 2 646 4,76 4,35 10,81 63,— 13,23 3,85 — — 100

1903 4 235 • 4,65 12,26 19,01 55,16 8,93 — — — 100 1905 4 445 4,88 4,52 15,75 66,14 8,71 — — - 100 1908 4 232 3,57 7,30 17,56 70,67 0,90 — — — 100

Het aantal opgaven van een vastgestelden arbeidsduur van 8 uur of minder nam, behalve in 1905, voortdurend af, dat van boven 8 t/m. 9, boven 9 t/m. 10 en boven 10 t/m. 11 was in 1908 grooter dan in 1894, hoewel in de aangegeven jaren geen gestadige toeneming plaats had. Het percentage der opgaven van een arbeidsduur van boven 10 tot en met 11 uur steeg van 30.83 in 1894 tot 70.67 in 1908. Opgaven van boven 11 t/m. 12, boven 12 t/m. 13, boven 13 t/m. 14 en van boven 14 uren namen voortdurend in aantal af, behalve in 1902 toen het aantal opgaven van 12 t/m. 13 uren eenigszins vermeerderde. Laatstbedoelde opgaven, benevens die van boven 13 t/m. 14 en van boven 14 uren kwamen resp. na 1902, 1899 en 1894 niet meer voor.

Verdeeld over de maanden van het jaar is de vastgestelde gemiddelde arbeidsduur, de Zaterdag niet medegerekend, de volgende:

Januari.

Februari.

Maart.

April.

Mei.

Juni.

Juli.

Augustus.

September

October.

November.

December.

Gemiddelde arbeidsduur. (De Zaterdag niet medegerekend.)

<•1899 9,50 ]0,— 10,50 11,— 11,— 11,50 11,50 11,— 10,50 10,— 9,50 9,50

1902 9,50 9,50 10,50 11,— 11,- 11,—11,5011,— 11,— 10,— 9,— 9,—

Het Rijk . . . . 1903 8,50 9,— 10,— 10,50 11,— 11,- 11,- 11,— 10,50 10,— 10,— 9,50

1905 9,25 9,50 10,25 11,— 11,— 11,— 11,— 11,— 10,75 10,25 9,25 9,25

1908 9,50 9,25 9,75 10,50 11,- 11,— 11,— 11,— 10,75 10,— 9,50 9,—

1899 9,—10,- 10,50 11,50 11,50 12,- 12,— 11,50 11,— 10,— 9,— 8,—

1902 8,— 10,— 10,- 11,— 11,50 11,50 11,50 11,50 11,— 9,50 8,— 10,—

Beheer der Genie . 1903 8,— 8,50 10,50 11,— 11,50 11,50 11,50 11,— 11,— 10,— 9,— 9,—

1905 9,25 9,50 9,75 11,— 11,25 11,25 11,50 LI,25 10,75 10,— 8,50 7,75

1908 8,50 9,— S,50 — 10,5011,- 10,75 10,75 10,75 9,75 9,25 8,—

, 1899 8,— 9,— 9,- 11,—11,—11,— 11,— 11,— 10,50 10,— 9,— 9,—

Gemeenten van 11902 7,50 9,50 9,50 10,50 11,— 11,—11,— 11,—11,— 10,— 9,— 8,—

20 000-100 000 <[1903 8,50 9,— 9,50 10,50 11,— 11,- 11,— 10,50 11,— 10,50 10,— 8,50

inwoners. i 1905 9,— 9,50 10,75 11,— 11,— 11,— 11,— 11,— 11,— 10,75 10,50 10,50

1 1908 10,50 10,25 10,25 10,75 11,— 11,—11,— 11,— 10,75 9,75 9,25 8,75

(•1899 10,— 10,5010,5011,— 11,— 11,50 11,— 11,— 11,— 10,— 9,50 9,—

Gemeenten beneden 1902 9'50 9'~ 10'50 10'50 U'~ 1111 ~ U'~ U'~ 10'- 10'50 U'-

on nnn • Deueaen 1903 9,50 10,— 10,50 10,50 11,— 11,— 11 — 11,— 10,50 10,— 10,— 10,—

.0 000 inwoners. 1 1905 y50 9,75 10,75 11,—10,75 11,—11,— 10,75 10,50 10,— 10.25

.1908 9,50 9,— 9,75 10,75 11,— 11 — 11,— 11,— 10,75 10,25 9,75 9,50

De regeling van den arbeidsduur op den Zaterdag wijkt in vele gevallen af van die der overige dagen der week. Bij berekening van den gemiddelden arbeidsduur met en zonder den Zaterdag werd voor het Rijk een verschil verkregen van een half uur in Maart en November 1903, en April en Mei 1905 en van een kwart uur in de overige maanden van 1905 en in het jaar 1908 (behalve in October 1908).

Ook bij het beheer der Genie, in gemeenten van 20 000—100 000 inwoners en gemeenten beneden 20 000 inwoners ') was de gemiddelde arbeidsduur, de Zaterdag medegerekend, vaak korter dan de gemiddelde arbeidsduur, de Zaterdag niet medegerekend; op een enkel geval na waren deze verschillen steeds '2 of '/4 uur. (In 1903 was het verschil voor gemeenten beneden 20 000 inwoners in Mei 1 uur).

*) Zie voor de gemeenten boven 100000 inwoners blz. 6 t/m 9.