is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT V. Overzicht van de gemiddelde dagloonen in het huisschilders- en glazenmakersbBdrijf

volgens de Ongevallenstatistiek.

Enkelvoudige ondernemingen. Samengestelde ondernemingen.

PKOVINCIE

of Gemiddeld Gemiddeld

rt pui, ui,™!? 1903 1004 1905 1906 jaarlijksch 1903 1904 1905 1906 jaarlijksch

GEMEENTE. loonbedrag. loonbedrag.

Noord-Holland. . 1,85 1,84® 1,90 1,91= 1 075 000 1,72 1,77» 1,82= 1,77' 550 000

Zuid-Holland. . . 1,77 1,77 1,805 1,S55 1 475 000 1,00 1,63 1,65 1,685 525 000

Zeelaud 1,25 1,24» 1,26 1,25« 65 000 1,24 1,25 1,26» 1,30= 75 000

Utrecht 1,51 l,55ö 1,61' 1,61 330 000 1,37 1,40 1,455 1,46= 125 000

Gelderland . . . 1,35 1,38» 1,35» 1,39 1 360 000 1,33 1,30' 1,32 1,33 257 000

Noord-Brabant . . 1,26 1,24 1,26» 1,27 : 159 000 1,17 1,16 1,15 1,17' 82 000

.

Friesland .... 1,25 1,22 1,24' 1,24® 130000 1,28 1,30 1,29 1,29= 127000

Groningen. . . . 1,39 1,39 1,44* 1,'41 157 000 1,29 1,27= 1,33 1,28° 75 000

Drenthe .... 1,10 1,12 1,14» 1,15» 35 000 1,09 1,11» 1,18= 1,18= 26000

Overijssel . . . . 1,31 1,30 1,29 1,29 150 000 1,41 1,36 1,35» 1,40 119 000

Limburg .... 1,21 1,20 1,25= 1,31 1 60000 1,34 1,21 1,29» 1,34' 25000

*

Het Rijk. . . . 1,60 1,60» 1,64 1,66 | 3 996 000 1,47 1,48» 1,52 1,51» 1 986 000

Amsterdam . . . 2,03 2,01 2,09= 2,10 650 000 2,09 2,11 2,22» 2,18» 250 000

Rotterdam. . . . 1,90 1,89 1,94 1,98» 500 000 1,89 1,96= 1,96» 2,01 140 000

's-Gravenhage . . 1,98 2,01» 2,07» 2,15 525 000 1,95 2,00= 2,09» 2,09= 140 000

Utrecht 1,61 1,68 1,75 1,75 220 000 1,64 1,67= 1,57= 1,63= 8 000