is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vervolg Staat III.)

GEMEENTE.

Jaar.

Kwartaal.

Aantal ondernemingen,! waarin de in kolom 7 bedoelde arbeiders j werkzaam zijn.

Aantal werklieden, op wie de opgaven, vermeld in kolom 8, 9 en 10 betrekking hebben.

Volwassen werkl.

Jeugdige i werkl.

Totaal jeugdige en volwassen werkl.

LOON- EN AKBEIDSDUUEREGELING BETREFFENDE nachtarbeid. overwerk. Zondagsarbeid.

1 2 3 1 4 ] 5 | 6 7 | » I » !

jeiden. . . . 1904 Jaar 1 8 — 8 50 pCt. extra. Komt Voor de eerste 2 uren 100 pCt. extra. Komt

hoogst zelden voor. 10 pCt., voor de vol- hoogst zelden voor. gendc 2 30 pCt. en vervolgens 50 pCt.

extra.

» .... idem idem 3 14 5 19 Komt niet voor. Komt niet voor. I Komt niet voor. Hiedam'. . ' 1902 2e 1 3 — 3 — Geen extra loon. — ..

... 1904 Jaar 3 i 0 2 8 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. » ... 1905 idem 2,6— 6 Idem. Idem. Idem.

Utrecht . . . 1906 idem 1 1 9 — 9 66| pCt. extra.

STAAT IV. Overzicht van de gemiddelde dagloonen in het stueadoors- en wittersbedrijf

volgens de Ongevallenstatistiek.

Enkelvoudige ondernemingen. Samengestelde ondernemingen.

PROVINCIE & _

of ! Gemiddeld Gemiddeld

fpirtmiro 1903 I M04 1005 1906 jaarlijksch 1903 1904 1905 1906 jaarlijksch

GEMEENTE. loonbedrag. | loonbedrag.

— ! — —

Noord-Holland . . 2,38 2,31 2,37' j 2,36' ! 510 000 1,95 2,17 2,42 j 2,21 11000

Zuid-Holland. . . 2,17 2,21 2,21 j 2,28 j 510 000 2,25 2,51 2,41 2,46 22 000

Zeeland 1,60 1,58' 1,56 i 1,53 \ 2 800 1,06 1,03 1,98' 1,86 1 800

Utrecht 1,81 1,89' .1,94 1,915 80 000 — 2,10 2,19 1,88 6 000

Gelderland . . . 1,60 1,57 1,59 1,61' j 90 000 1,85 — -

Noord-Brabant. . 1,51 1,55 1,58' I 1,64" 18 000 1,74 1,80 1,39 2,62' 200

Friesland. . . . 1,92 1,84 1,775 1,83' 31 000 1,83 1,73' 1,71 1,62' U 000

Groningen. . . . 1,80 J,85' 1,90 1,84° j 65 000 1,59 1,39 1,68 2,20 J 000

Drenthe .... 1,51 1,50' 1,47 1,51 16000

Overijssel .... 1,66 ],615 1,67 1,64 46 500 1,47

Limburg .... 1,26 1,31 1,28' 1,35' 17500 1,23 1,13 1,35 1,20 1 000

Het Rijk .... 2,08 2,07 2,09' 2,12' 1 386 800 1,89 2,05 2,12 2,09' 62 000

Amsterdam . . . 2,46 2,38 2,44. 2,44 ' 370 000 1,86 2,15 2,46 2,21' 10 000

Rotterdam. . . . 2,23 2,28 2,27 I 2,37' 220 000 — — 2,64 3 000

's-Gravenhage . . 2,36 2,43 2,38 j 2,41 185 000 2,25 2,51 2,41 2,39' 19 000

Utrecht 1,86 1,92 , 1,94 | 1,90' 70 000 — 2,10 2,19 j 1,88 6 000

I I 1