is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VIII. Overzicht van de minimum-uurloonen (in cents) van volwassen stucadoors in de bestekken van het Rijk en die van de gemeenten, en van de uurloonen, waartegen de volwassen werklieden zijn aangenomen bij rijkswerken en bij particuliere werken.

Minimum-uurloonen in de bestekken van Loonen, waartegen de werklieden zijn aangenomen bij

GEMEENTEN. Rijk. Gemeente. rijkswerken. particuliere werken.

1902 ! 1908 | 1905 1908 1902 1903 | 1905 1908 1902 1 1908 1905 1908 1902 1903 1905 1908 T I 2 ! 3 ï ï ] 5~ [[ 6 i 7 j 8 j 9 |~T0 j Tl | 12 \ 13 [j 14 1 15 1 16 1 17~

Gemeenten met 20 000—100 000 inwoners.

,, dan 100 000

inwoners.

Amsterdam ... — - - 28 23 23 28 28 — — — ; 28 26 ') 26 ") 28 *) 28 *)

| Rotterdam. ... — 24 — — — -- — — — 24 — — — 23 23 27 5)

VGravenkage . 25 23 — 30 25 25 25 25 *) 26 23-^ — 32 2o 6) 2o 6){ 25 6) +30

Utrecht .... 17 194 21 i — 21 21 22 22 19{ 20 23^ - 19 21 7) 22 22 a 23

!

-

Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch . 19 — — j — —- — — — 19 — — — 16 16 17 18

Gelderland. Arnhem .... — —- 17J j — — — — — — 18 20 a 21

» Nijmegen .... — — 20 — — — 20 20 2) — — 20 — - +20 21

Zuid-Holland. Delft 22-J 25 - — 18 18 18 18 23 25 - - — 20 a 21 20 a 21 23 «)

» Dordrecht. ... — — 25 — — — — 21 — — 25 — 19 9) 19 9) 19 9) 21

» Gouda — — 20 — 22 22 22 22 — J — 21 — — - — —

Leiden 16 17 20+ — 20 20 20 23 20 | 20 24 — — - - 22

Noord-Holland. Haarlem .... — 25 — — 23 23 23 3) 25 — 274 —

Friesland. Leeuwarden ... — — 194 — —• 20 20 21 — — 20 — 20'°) 2110) 23 22

Overijssel. Deventer .... — — — 20 — — — 17-j — — — 20

Enschede .... - 21 — - 22 22 22 21 - 21 — - — 20 21 23

Groningen. Groningen. ... 21 21 — — — — 22 22 22 i 22 — — 20 22 22 j 24

]) Na de wijziging van 27 November—1 December 1908:

2) » » » » 3 April 1908: 21.

3) » ,, » » 13 December 1905: 25.

4) Maximum-uurloon (feitelijk standaard-uurloon).

5) Voor de bekwaamsten 28.

6) Standaard-uurloon; de ontvangen loouen waren hooger.

7) Minimum-uurloon.

8) Ook loouen van 24 a 25 ets. per uur werden verdiend.

9) » » » 20 ets. » » » y> )0) Sommigen verdienden 1 cent per uur meer.